Voorbije activiteiten

De Universitaire Stichting organiseert tal van activiteiten voor de leden van de Club. In deze rubriek wordt een kort verslag gegeven van enkele voorbije activiteiten.

 - (28 jan 2016)

De leden van de Club van de Universitaire Stichting werden hartelijk uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie met een causerie door Prof. em. Els Witte, ererector van de VUB, over “De Belgische orangisten en hun strijd tegen de revolutie van 1830” naar aanleiding van de publicatie van haar boek “Het verloren koninkrijk” en naar aanleiding van de 200e verjaardag van de stichting van het Verenigd Koninkrijk van de Nederlanden (1815-1830). Commentator en moderator: de heer Jacques DE DECKER, Secrétaire perpétuel à l'Académie Royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

 - (21 jan 2016)

Lunch-debat met de heren PIERRE DEFRAIGNE en RIK DAEMS (vervangen door Tim VANDENPUT)  over : EEN TRANS-ATLANTISCH VRIJHANDELS- EN  INVESTERINGSVERDRAG : VOORUITGANG OF RISICO ? naar aanleiding van het TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP  (TTIP). Moderator: Prof. Jacques BOURGEOIS, Europacollege, Brugge.

In 2013 gaven de 28 EU-regeringen, bewust van de uitdagingen van de globalisering,  de Europese Commissie opdracht een vrijhandelsverdrag met de VS te onderhandelen.

Op die onderhandelingen kwam vanuit verschillende geledingen van de Europese samenleving als vanuit het Europees Parlement almaar grotere kritiek omdat het vrijhandelsverdrag de Europese milieunormen zou verlagen of een democratisch probleem zou creëren ivm de procedures over investeerder-staatsarbitrage (investor-state dispute settlement).

Zal het beoogde EU-USA vrijhandelsverdrag vooruitgang en welvaart creëren of houdt het voor Europa serieuze risico’s in ?

Monsieur Pierre Defraigne : économiste,  fonctionnaire européen de 1970 à 2005 : DG adjoint à la DG Commerce, Directeur de Cabinet de Pascal Lamy (1999-2002) et d’Etienne Davignon (1977-1983). Il a été Directeur de la branche bruxelloise de l’Institut français des relations internationales (IFRI). Il est actuellement Directeur du Centre Madariaga - Collège d’Europe. Il a enseigné à l'UCL et enseigne maintenant au Collège d'Europe et à Science-Po, Paris. 

De heer Rik Daems, handelsingenieur (VUB – Solvay Business School), is momenteel lid van het Vlaams Parlement en deelstaatsenator. Onder de regering Verhofstadt I  (1999 – 2003) was hij Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Paricipaties. Later zou hij ook belast worden met Middenstand. Van 2003 tot 2010 was hij lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van 2010 tot 2014 senator.

 - (19 jan 2016)

Daar de Munt voor een groot deel van het seizoen 2015-2016 gesloten is voor renovatiewerken, hebben wij een optie genomen op plaatsen voor de opera La Bohème (Giacomo PUCCINI) in de Opera van Gent, Schouwburgstraat 3 – 9000 Gent (Ondergrondse parking “De Kouter”).

Voor meer informatie over deze opera zie de website-van de Opera Vlaanderen.

 - (14 jan 2016)

Op donderdag 14 januari 2016 organiseerde de Club van de Universitaire Stichting een bijkomend geleid bezoek aan de tentoonstelling “Anatolia, land van rituelen” (Europalia Turkije) met Prof. Marc WAELKENS, Commissaris van de tentoonstelling (Bozar), na de lunch in de Universitaire Stichting. Een rondleiding in het Nederlands na de middag, en in het Frans in de voormiddag, met een gezamenlijke lunch in de Universitaire Stichting.

Over de tentoonstelling:

Meer dan tweehonderd archeologische schatten, miniaturen, stoffen en sculpturen uit prestigieuze Turkse musea zijn voor het eerst te zien in Brussel. Ze geven een intrigerend overzicht van de beschavingen die al honderden jaren samenkomen, elkaar opvolgen en versmelten in Anatolië. In deze tentoonstelling zie je wat Hettieten en Ottomanen, christenen en moslims, of de Frygische godin Cybele en de Olympische goden met elkaar verbindt. In Anatolia ontdek je de eeuwenoude samenhang van de rituelen en cultussen over de kosmos, de natuur, de goden en hun relatie met de mens, van de prehistorie tot de twintigste eeuw. 

Anatolië is van oudsher een brug tussen Europa en Azië, waar tal van migraties zorgde voor een buitengewoon boeiende culture uitwisseling. Het is misschien wel de grootste bakermat van culturen, met een ongezien rijk patrimonium, dankzij een twaalf millennia lange, ononderbroken opeenvolging van beschavingen. Hoe verschillend die opeenvolgende beschavingen ook waren, het is opvallend hoe cultus en rituelen werden doorgegeven.

 - (13 jan 2016)

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Pop Art in Belgium” (ING CENTER, Koningsplein 6, 1000 Brussel), gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

Over de tentoonstelling:

De tentoonstelling tracht een antwoord te bieden op twee pertinente vragen: “Hoe is de internationale pop in België geraakt?” en “Hoe zijn onze eigen kunstenaars met deze schat aan nieuwe inzichten aan de slag gegaan?” . Aan de hand van topwerken uit verschillende musea en tientallen privéverzamelingen worden de Belgische en buitenlandse popart zij aan zij in een vijftal grote thema’s samengebracht. Die thema’s zijn geen nieuwigheden binnen de kunstwereld, in tegendeel zelfs, het zijn thema’s die sinds mensenheugenis deel uitmaken van de kunst maar onderworpen zijn aan het scherpe en kritische oog van de popart.

 - (07 dec 2015)

Het debat werd ingeleid door Paul DUJARDIN, algemeen directeur van het Paleis voor Schone Kunsten Bozar (in het Nederlands). 

Bozar kende een opmerkelijke opgang als cultuurhuis, heeft bijna 400 medewerkers en voert een ambitieus investeringsbeleid. Haar activiteiten bestrijken een veel groter veld dan enkel de schone kunsten. Hoewel op 300 meter van de Grote Markt of de Zavel, is Bozar (en de omringende culturele instellingen) op geen enkele wijze betrokken bij hun levendigheid. Andere wijken en steden ontwikkelen vele projecten op dezelfde vlakken. Paul Dujardin is zich zeer bewust van de uitdagingen voor Bozar en hij presenteerde zijn toekomstplannen met Brussel en met het België van morgen.

Een verslag van dit debat vindt u  op http://www.ffue.org/2015/04/a-world-of-cities-brussels-02102015/.

 - (03 dec 2015)

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Imagine Istanbul” in Bozar, gevolgd door een Sinterklaasdiner in de Universitaire Stichting.

Istanbul is een katalysator van culturele processen, wat permanent haar betekenis, belang en aanblik heeft veranderd. Istanbul ontwikkelt zich continu en blijft het hoofd bieden aan een enkelvoudige voorstelling, een scherp omlijnd verhaal of om het even welke veralgemening. Daarom is Istanbul een onvermoeibare muze. ‘Imagine Istanbul’ bekijkt enkele toonaangevende kunstenaars uit de 20ste-eeuwse Turkse fotografie - maar ook uit de muziek, film en literatuur - om te illustreren hoe deze kunstvormen de manier waarop we de stad zien bepalen. De expo verkent een reeks fotografische revelaties, werkstukken die zich voortbewegen langs het water dat de stad in tweeën splitst.

 - (26 nov 2015)

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Anatolia. Land van rituelen” in Bozar, gevolgd door een jachtdiner in de Universitaire Stichting.

Anatolië is van oudsher een brug tussen Europa en Azië, waar tal van migraties zorgde voor een buitengewoon boeiende culturele uitwisseling. Het is misschien wel de grootste bakermat van culturen, met een ongezien rijk patrimonium, dankzij een twaalf millennia lange, ononderbroken opeenvolging van beschavingen. Hoe verschillend die opeenvolgende beschavingen ook waren, het is opvallend hoe cultus en rituelen werden doorgegeven.

 - (19 nov 2015)

Het debat "Het leefmilieu, mondiaal en lokaal: reflecties op de vooravond van de wereldconferenties over klimaat en leefomgeving” werd ingeleid door Patrick van HAUTE, directeur van het Secretariaat van de Raad en het Directiecomité van de OESO (in het Frans). 

De spreker, uit een familie van Belgische diplomaten, bekleedt een belangrijke functie aan de top van de OESO – een organisatie van alle geïndustrialiseerde landen – en is niet onbekend met de OESO-standpunten op het gebied van milieu en energiebesparing. Klimaatverandering en het stedelijk milieu zijn immers met elkaar vervlochten; de spreker gaf een overzicht van de verstedelijking, verbonden met de demografische groei, en liet zijn licht laten schijnen op het te volgen beleid op het vlak van vervoer en stedelijk leefmilieu – in lijn met de OESO-rapporten over België – en de maatregelen die de Belgische overheden moeten nemen om deze uitdagingen aan te gaan.

Een verslag van dit debat vindt u op http://www.ffue.org/2015/04/a-world-of-cities-brussels-02102015/.

 - (20 okt 2015)

Exclusief huisconcert met Thomas REIF, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool 2015, bijgestaan door mevrouw Daria Marshinina aan de piano, gevolgd door een walking cocktail met Belgische specialiteiten.

Op het programma:

Sonate nr 4, opus 23 van Ludwig van Beethoven

Sonate voor viool en piano van César Franck

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking door de Vereniging van Vlaamse Academici afdeling Brussel, Dr Erik Loosen, lid van onze Club, het Doktersgild Van Helmont, en de Club van de Universitaire Stichting.

Pagina's