Wetenschappelijke activiteiten

  • Het volledige programma van onze activiteiten online
  • Biermans-Lapôtre, een internationale residentie
  • All you have to know about our ethical forums

Sinds haar oprichting heeft de Universitaire Stchting ondersteuning verleend aan het wetenschappelijk onderzoek. De manier waarop deze steun wordt gerealiseerd, heeft zich in de loop der jaren aangepast, omdat de Universitaire Stichting complementair tracht te zijn met andere actoren: de overheid, het FWO, ...

Thans is de Universitaire Stichting o.m. actief op volgende domeinen:

  • het verlenen van financiële steun voor de publicatie van wetenschappelijke boeken, artikelen en tijdschriften,
  • het organiseren van wetenschappelijke colloquia, zoals het Ethisch Forum en ReBel,
  • het ter beschikking stellen van faciliteiten voor wetenschappelijke en academische activiteiten georganiseerd door externe instellingen,
  • Fonds Herpels: financiële steun aan de universiteiten om activiteiten te organiseren voor het stimuleren van de toegang tot de universiteiten voor jongeren uit minder begoede milieus,
  • andminstratieve behandeling van de aanvraagdossiers voor de Stichting Biermans-Lapôtre voor studie- of onderzoeksverblijf in de Cité Universitaire te Parijs.

In het Ethisch Forum 2024 van de Universitaire Stichting wordt een gedachtenwisseling gehouden over de criteria voor het aanwerven en bevorderen van het academische personeel aan de universiteiten, met als titel

TOWARDS A REVOLUTION IN THE ASSESSMENT OF ACADEMICS ? 

Het Ethisch Forum 2024 gaat door op donderdag 5 december 2024 van 14 tot 18 u. in de Universitaire Stichting.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het Ethisch Forum.

 Read more

De jury voor de Fernand Collin Prize voor Recht 2023 kent de prijs toe aan dr. Sarah LAMBRECHT. Dit is de eerste Fernand Collin Prijs voor Engelstalige werken. De Prijs wordt toegekend voor het werk "Convention through States’ Eyes. Embedding of the European Convention on Human Rights in States Parties", het docoraatsproefschrift van de laureaat, dat zij heeft gerealiseerd aan de Universiteit Antwerpen, met Prof. Patricia Popelier als promotor. Wij feliciteren de laureate van harte. De prijsuitreiking heeft plaats gevonden in de Universitaire Stichting op 18 januari 2024.

Meer info over de Collin Prijs.Read more

,

Twee boeken waarvan de publicatie gesubsidieerd werd door de Universitaire Stichting, werden bekroond.
Het betreft het boek « À la recherche de l’écologie temporelle. Vivre des temps libérés dans les collectifs néo-paysans autogérés : une analyse anthropologique » (auteur Madeleine Sallustio) en het boek « Le jardin anglais. Evolution du goût et passion botanique » (auteur Nathalie de Harlez).
De Universitaire Sichting is fier daartoe te hebben bijgedragen.
Voor meer informatie klik " Read more " .Read more

 

Om het publiceren van wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschrfiten, waarvan de voertaal meestal het Engels is, te stimuleren, en ook de publicatie van van wetenschappelijke werken in een internationle taal te bevorderen, kan de Commissie Publicaties en Subsidies van de Universitaire Stichting een toelage toekennen voor het (gedeeltelijk) dekken van de kosten voor het taalkundig nazicht en vertaling van de manuscripten. Voor de indiening van aanvragen en het overeenstemmende reglement verwijzen we naar het online indiensysteem.Read more

De Universitaire Stichting verleent subsidies om bij te dragen in de kosten voor het uitgeven van wetenschappelijke werken: boeken, tijdschriften, artikelen, die het wetenschappelijk onderzoek in ons land in de kijker zetten.
De l
ijst van de gesubsidieerde publicaties staat online. Voor de recent gesubsidieerde werken (boeken, artikelen, tijdschriftenvindt u alle bibliografische informatie  Ook een lijst van vroeger gesubsidieerde werken is beschikbaar.Read more