Over de Universitaire Stichting

De Universitaire Stichting verleent sinds haar oprichting in 1920 steun aan het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek in ons land. De vormen van deze ondersteuning is in de loop van de jaren grondig gewijzigd, daar andere instanties sommige taken die de Universitaire Stichting op zich nam, hebben overgenomen (het FWO voor de financiële steun voor onderzoeksprojecten, de overheid voor beurzen voor minder begoede studenten, …).
De Universitaire Stichting wenst complementair te zijn met andere instellingen, zoals blijkt uit de initiatieven die in de verschillende rubrieken van deze website worden getoond.
De Universitaire Stichting is een ontmoetingsplaats voor academici van heel het land en van Belgische academici met buitenlands collega's, en ook een ontmoetingsplaats van academici met de “civiele maatschappij” (bedrijfsleden, hoge ambtenaren, ...). Dit wordt verwezenlijkt door de Club, het restaurant en het hotel.
De Universitaire Stichting geeft financiële steun voor publicaties daar waar andere ondersteuning minder evident is. 
De Universitaire Stichting richt zelf wetenschappelijke activiteiten in (Ethisch Forum), ondersteunt de wetenschappelijke initiatieven van andere organisaties (ReBel), of stelt haar faciliteiten ter beschikking voor wetenschappelijke bijeenkomsten.