Statuten

De statuten van de Universitaire Stichting zijn vastgelegd in het Organiek Reglement gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19/08/2016.