Voorbije activiteiten

De Universitaire Stichting organiseert tal van activiteiten voor de leden van de Club. In deze rubriek wordt een kort verslag gegeven van enkele voorbije activiteiten.

 - (02 mei 2016)

Het debat kadert in het initiatief "A World of Cities" georganiseerd in samenwerking tussen de Universitaire Stichting en de Stichting voor Stedelijk Leefmilieu Pierre Laconte.

Het debat zal ingeleid worden door Prof. Kristiaan Borret (UGent), de "Bouwmeester" van Brussel, na die van Antwerpen te zijn geweest (in het Nederlands). 

De mutaties van de productielocaties in het verstedelijkt België naar aanleiding van technologische veranderingen zullen een uitdaging vormen voor de inrichting van het grondgebied en het politieke beheer ervan. De spreker zal het hebben over mogelijke oplossingen die geïnspireerd zijn op zijn concrete ervaring.

 - (29 apr 2016)

DAGUITSTAP : DE KONINKLIJKE SERRES VAN LAKEN – PLANTENTUIN VAN MEISE

Alphonse Balat en zijn kroonserre in Meise en de Koninklijke serres in Laken, een botanisch en architecturaal bezoek, onder de leiding van Prof. Jan RAMMELOO, Ere-directeur van de Plantentuin van Meise - emeritus professor van de Universiteit Antwerpen

Een van de meest tot de verbeelding sprekende projecten van Alphonse Balat (1819-1895) is het ontwerp en de bouw van een deel van de koninklijke serres in Laken, waarbij vooral de wintertuin tot de verbeelding spreekt. Hij maakte er volop gebruik van de mogelijkheden van ijzer en glas, en verwerkt er een aantal decoratieve elementen in, geïnspireerd door planten en bloemen. Minder goed geweten is dat hij eerder al voor de zoölogische tuin van Brussel een “kroonserre” ontwierp, waar in een centraal bassin de reuzenwaterlelie (Victoria regia) gekweekt kon worden. Deze kroonserre staat momenteel in de Plantentuin te Meise.

In de periode van het geplande bezoek zijn de koninklijke serres “gepimt” om er op hun mooist uit te zien. We kregen de mogelijkheid om de serres te bezoeken op een ogenblik dat er geen ander publiek aanwezig is, een vrijdagvoormiddag. In de namiddag bezoeken we de “Balat” kas in Plantentuin in Meise.

Tijdens het bezoek werd op beide sites zowel gekeken naar de architectuur als naar de planten.

Het middagmaal werd genuttigd in de oranjerie van het Kasteel van Meise (het Kasteel zelf brandde af op het einde van WOII). De lange verplaatsingen in Meise worden gedaan met een elektrisch treintje. Onderweg wordt op diverse plaatsen halt gehouden om inzicht te geven in parkarchitectuur en plantenverzamelingen. Het bezoek aan de tropische plantenkassen (het “Plantenpaleis”) stond niet op het programma.

 - (28 apr 2016)

Geleid bezoek aan de tentoonstellingTheo van Doesburg. Een nieuwe kijk op leven, kunst en technologie” ( in BOZAR), gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

Over de tentoonstelling:

Reis met kunstenaar Theo van Doesburg naar het begin van de twintigste eeuw en snuif de revolutionaire sfeer op van de avant-garde in deze tentoonstelling Theo van Doesburg. Een nieuwe kijk op leven, kunst en technologie. In 1917 richtte hij samen met Piet Mondriaan de kunststroming De Stijl op in Nederland. Om hun abstracte beeldtaal internationaal te promoten trok Van Doesburg door Europa. In Parijs kwam hij in aanraking met de kunst van de dadaïsten en begon zelf dadaïstische poëzie te schrijven. In Weimar stelde hij zijn nieuwe schoonheidsbewustzijn voor aan de architecten van het Bauhaus. Hij reisde Europa rond en zorgde ervoor dat zijn vooruitstrevende beeldtaal niet alleen opdook in schilderijen, maar ook in gebouwen, kledij, meubels en interieurs.

 - (20 apr 2016)

In samenwerking met de Koninklijke Belgische Marine Academie, organiseerde de Universitaire Stichting een avondvoordracht:

Shifting alliances in the broader Middle East : what impact on maritime security in the Middle East and North Africa ?

gevolgd door een discussie en een receptie.

Pierre Razoux est directeur du domaine "Sécurités régionales comparées", à l'Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (Paris).

Haut fonctionnaire habilité à diriger des recherches, Pierre RAZOUX dirige le pôle « Sécurités régionales comparées» à l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM), après avoir dirigé le programme « Afrique du Nord / Moyen-Orient » au Collège de Défense de l’OTAN, à Rome.

Auparavant, il a été chargé de mission à la Délégation aux Affaires Stratégiques du Ministère de la Défense et a servi trois ans au sein du Ministère de la Défense britannique, à Londres, dans le cadre d'un échange entre la France et le Royaume-Uni. Praticien des relations internationales et expert des questions de défense, il a accompli de très nombreuses missions à l'étranger, notamment en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans le Caucase.

Spécialiste reconnu du Proche et du Moyen-Orient, il a publié 7 ouvrages de référence et plus d’une centaine d’articles (derniers titres parus : Histoire de la Géorgie – La clé du Caucase, Perrin, 2009 et Tsahal, nouvelle histoire de l’armée israélienne, Perrin, 2008), ce qui lui donne l’occasion d’être régulièrement interviewé par les médias (journaux, radios, télévisions). Il s’apprête à publier un ouvrage sur La guerre Iran-Irak.  

Chercheur associé à de nombreux think tanks internationaux, il donne régulièrement des conférences en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 

Summary of the lecture

The Red Sea and the Mediterranean – and so the Middle East and North Africa – remain a vital, strategic and coveted axis of communication for European economies (especially with growing maritime commercial exchanges between Europe and Asia). Jihadist movements are looking today to threaten Western interests in these two maritime areas. More than that, the discovery and exploitation of large offshore natural gas reserves in the Eastern Mediterranean increase the strategic importance of this maritime axis of communication. As a consequence, it is crucial to understand the main stream of forces, the strategies of the main actors (global and regional), the new balance of power and the location of key shock points to decipher the current events in that large area.

Main questionsdiscussed during the lecture:

 What are the players’ strategies?

 What about the Saudi-Iranian rivalry?

 Where drawing the NATO & EU Southern Flank borders?

 Where drawing the containment lines against Jihadism?

 On which countries relying on?

 What are the consequences of the fight against ISIS?

 And at the bottom line, what implies the fight against ISIS for borders in that region?

 - (13 apr 2016)

In het kader van het initiatief " World of Cities" werd op 13 april 2016 een studiedag georganiseerd bestaande uit:

  • een geleid bezoek aan inrichtings- en mobiliteitsprojecten in de Brusselse Metropool,

  • een lunch-debat "Ruimtelijke ordening en internationale toegankelijkheid van Brussel",

  • een colloquium rond sommige van de projecten die aangehaald werden in de drie lunch-debatten en in het boek dat in Franstalige en Nederlandstalige versies werd gepubliceerd (P. Laconte en C. van den Hove, Stichting voor stedelijk leefmilieu: "Het spoor, de sleutel van de mobiliteit in Brussel", april 2016. http://www.ffue.org/2014/11/le-rail-cle-de-la-mobilite-a-bruxelles ) en betrekking heeft op de lopende NMBS- en MIVB-projecten.

Programma van de studiedag van 13 april 2016:

09u15-12u00: Geleid bezoek (in het Frans en het Nederlands) aan de inrichtings- en mobiliteitsprojecten per autobus (Vertrek aan de Egmontstraat, 11) : Bezoek aan sites van grote commerciële projecten, gemengde tewerkstellings-woonprojecten en projecten rond metrolijnen, onder leiding van H. DUCHATEAU (ULB) en de auteurs van het bovengenoemd boek, ter voorbereiding van het colloquium van de namiddag.

12u30: Lunch-debat "Ruimtelijke ordening en internationale toegankelijkheid van Brussel", ingeleid door Frederic DOBRUSZKES, Directeur van het Interuniversitair Studiecentrum voor Mobiliteit - ULB. De spreker zal een kritische kijk werpen op de coördinatie tussen toegankelijkheid (hogesnelheidstrein en vliegtuig) en ruimtelijke ordening van de stad. Dat betekent onder andere het verzorgen van een goede verbinding tussen de wijken met internationale activiteiten en het Zuidstation, waarvan de internationale ontwikkeling een mislukking bleek.

Hij zal de nieuwe verbinding Schuman-luchthaven plaatsen in het kader van de concurrentie tussen de luchthavens en de verschillende transportoperatoren. Hij zal proberen de impact in te schatten van de internationale toegankelijkheid van Brussel op haar economische ontwikkeling (F)

14u15-16u15: Colloquium "Inrichting van het grondgebied en mobiliteit: het geval van de Brusselse metropool", dat bestaat uit vijf kritische uiteenzettingen (F), gevolgd door vragen en antwoorden en door een algemeen debat (F & N):

14u15: E. DE KEULENEER (verwelkoming)

14u30: B. CLERBAUX, ACP (Evaluatiemethodologie van de gevolgen van openbare projecten)

14u50: H. DETANDT, auteur van spoorwegprojecten voor de NMBS (vooruitzichten voor de Brusselse spoorwegas)

15u10: H. DUCHATEAU, ULB (De huidige verkeersituatie en prognose rond verkeersstromen)

15u30: Y. ROUYET, ADT (twee inrichtingsprojecten en hun toegangen: Tour en Taxis, Cité des médias)

15u50: P. LACONTE (moderator van het debat en synthese). 

De presentaties van Clerbaux, Detandt en Dobruszkes kunnen gedownload worden door hierboven op de naam te klikken.

 - (18 mrt 2016)

Naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van de eerste druk van Thomas More’s “UTOPIA” organiseerde de Club van de Universitaire Stichting op 18 maart 2016 een lunch-debat met als titel "Is er nood aan een EUROPESE UTOPIE?". Het debat werd ingeleid door Prof. Phillippe Van Parijs. De kerntoespraak werd gehouden door de heer Herman Van Rompuy, gewezen voorzitter van de Europese raad. Het debat werd voorgezeten door Prof. Eric De Keuleneer, gedelegeerd bestuurder van de Universitaire Stichting.

 - (11 mrt 2016)

Het debat kadert in het initiatief "A World of Cities" georganiseerd in samenwerking tussen de Universitaire Stichting en de Stichting voor Stedelijk Leefmilieu Pierre Laconte. Dit debat ging door op 11 maart 2016 en werd ngeleid door Bart Wallays, directeur bij UNIZO, en door Georges Wanet, Prof. Solvay Brussels School (in het Nederlands en het Frans). Klik op de naam van de spreker om de presentatie te downloaden.

De vermenigvuldiging van het aantal grote commerciële ruimten in de stadsrand die vooral gericht zijn op de auto (bijv. Uplace), zal een steeds grotere impact hebben zowel op de steden als op het platteland. In contrast hiermee staan nieuwe commerciële diensten die worden ontwikkeld in het licht van de technische vooruitgang, met name op het vlak van distributie, levering en betaling van aankopen. Georges Wanet sprak over de evoluties van de mobiliteit die voorzien kunnen worden. Bart Wallays besprak de middelen om de leefbaarheid van de steden te handhaven in het licht van de opkomst van grote ruimten in de stadsrand.

 - (25 feb 2016)

Naar aanleiding van de huidige migratiegolf en vluchtelingenproblematiek, organiseerde de Club van de Universitaire Stichting op donderdag 25 februari 2016 om 12u30 een lunch-debat "Migratie en tewerkstelling” met mevrouw Marcia De Wachter, directeur bij de Nationale Bank van België, en prof. Andrea REA, Université Libre de Bruxelles.

Klik voor de presentaties van Mevr. Marcia De Wachter op presentatie 1presentatie 2.

Klik hier voor de samenvatting en de tekst in pdf van het besproken boek van Prof. Rea.

 - (03 feb 2016)

Op woensdag 3 februari 2016 om 12.30 u organiseerde de Club van de Universitaire Stichting een lunch-debat met Prof. Mark Eyskens, Minister van Staat, over "Transhumanisme", een gedachtenwisseling rond zijn nieuw boek  "Veelal. Een theorie van alles".  Commentaar door Prof. Frans Cerulus, emeritus gewoon hoogleraar van KULeuven en professeur honoraire de l’UCL. Moderator van de discussie Ambassadeur Johan Swinnen, voorzitter VIRA.

In samenwerking met VIRA.

 - (01 feb 2016)

Lunch-debat over « Regards croisés sur l’Iran d’aujourd’hui », ingeleid door de heer Vincent Eiffling, chercheur en relations internationales à l’UCLouvain, en gecommentarieerd door Prof. Bernard Coulierecteur honoraire de l’UCL.

Pagina's