Voorbije activiteiten

De Universitaire Stichting organiseert tal van activiteiten voor de leden van de Club. In deze rubriek wordt een kort verslag gegeven van enkele voorbije activiteiten.

 - (28 apr 2015)

Lunch-debat “De mislukking van de imperiale droom van Napoleon” met Prof. Emile Lamberts, Emeritus hoogleraar van de KULeuven, Stichter en Gewezen Voorzitter van het KADOC (Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving). Auteur van "Europeaan tegen wil en dank. In de voorhoede van Napoleons Grande Armée (1805-1813) "

 

 - (24 apr 2015)

Tweede lunch-debat in het kader van de cyclus internationale lunch-debatten die de Universitaire Stichting organiseert, samen met de "Foundation for the Urban Environment Pierre Laconte", over het thema “A World of Cities”, bestemd voor de leden van de US en een breder publiek (bevriende kringen en verenigingen, faculteiten en persoonlijkheden uit de economische, sociale en culturele wereld). 

Debat ingeleid door de Professeur Didier VIVIERS, Rector aan de ULB, en Decaan Francis METZGER.

Rector Didier VIVIERS situeert de ULB in Brussel, met haar problemen en kansen. Brussel is de eerste studentenstad van het land De ULB is de grootste Brusselse werkgever (8.000 arbeidsplaatsen), maar haar infrastructuur is niet op het niveau van haar economisch belang. Een uitstekende stedenbouwkundige en architectonische gelegenheid stelt zich door herbestemming van de kazerne, die een herschikking toelaat van zowel de R&D-activiteiten als de studentenhuisvesting, op een schaal van de buurt. 

Professor Francis METZGER, internationaal gerenommeerd architect, won drie maal de Europa Nostra-prijs (voor de renovaties van de Villa Empain, de Solvaybibliotheek en het Autriquehuis) en de Prijs van de Kunstwijk (voor het Centraal Station – lopend project). Als adviseur voor het Kazerne-project bespreekt hij de architecturale uitdagingen van de ULB, en de uitdagingen die zich voordoen bij de verplichting om het energieverbruik te beperken in de planning, de bouw en het onderhoud van het gebouw.

 - (23 apr 2015)

Geleid beszoek aan de tentoonstelling "Renaissanceportretten uit de Lage Landen" in het paleis voor Schone Kunsten, gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

In de renaissance kende de portretkunst een enorme bloei. Het individu kreeg een plaats in de samenleving en gegoede burgers lieten zich graag afbeelden. In FACES THEN ontdek je 50 portretten uit de 16e eeuw van meesters als Quinten Metsys, Joos van Cleve of Joachim Beuckelaer. Zij vereeuwigden hun tijdgenoten in verbluffend knappe en extreem gedetailleerde, bijna fotorealistische schilderijen. Deze portretten werden gemaakt in de belangrijkste centra van de Nederlanden en hadden vaak een uiteenlopende functie. 

 - (25 mrt 2015)

Galaconcert van de Muziekkapel Koningin Elisabeth met het Nationaal Orkest Van België

Eivind Aadland leiding - Kobayashi Kaito piano - Sarah Laulan alt - Woo-Hyung Kim viool - Nationaal Orkest van België - Octopus Mannenkoor

Programma

Johannes Brahms, Variaties op een thema van Haydn, op. 56a

                              Rapsodie, voor alt, mannenkoor en orkest, op. 53 

Frédéric Chopin, Concerto voor piano en orkest nr. 1, op. 11

Pyotr Tchaikovsky, Concerto voor viool en orkest, op. 35

 - (17 mrt 2015)

Eerste lunch-debat in het kader van de cyclus internationale lunch-debatten die de Universitaire Stichting organiseert, samen met de "Foundation for the Urban Environment Pierre Laconte", over het thema “A World of Cities”, bestemd voor de leden van de US en een breder publiek (bevriende kringen en verenigingen, faculteiten en persoonlijkheden uit de economische, sociale en culturele wereld). 

In dit eerste lunch-debat werd het woord gegeven aan aan twee sprekers die elk op hun manier een culturele aanpak van Europa voorstellen In tijden van scepticisme over het Europa van naties en regeringen: 

Bernard COULIE (Ererector van de UCL), expert in de pan-Europese cultuur en vooral van de Byzantijnse wereld, spreekt over de Europese smeltkroes, waar de steden een belangrijke uiting van zijn. Hij onderzoekt de Griekse oorsprong van de steden, de Romeinse versterkte kampen, die daarna open werden voor het omliggende platteland. Dit model maakte in de Middeleeuwen plaats voor de versterkte stad, verantwoordelijk voor haar eigen veiligheid, en daarna opnieuw voor de open stad. Dit “Europees model” wordt vooral gekenmerkt door centralisering, de continuïteit in het stedelijk weefsel, de vermenging van functies, de culturele identiteit en de stedelijke biodiversiteit. In tegenstelling tot dit model is er de islamitische stad, bestaande uit een netwerk van straten die gesloten eenheden (kashba’s, riads) verbindt of de stad bestaande uit afzonderlijke functies en "machines voor het leven", zoals bepleit door Le Corbusier.

Domenico ROSSETTI di VALDALBERO (leidend ambtenaar bij de Europese Commissie), directe afstammeling van de grote stedenbouwkundige uit de Renaissance Biagio Rossetti (planning en ontwikkeling van Ferrara, een van de eerste moderne steden), zal spreken over een Europees model van de stedelijke ontwikkeling. Hij zal de Europese stad en haar lage energieverbruik situeren in vergelijking met steden in andere werelddelen. Europese steden waren de symbolische ankerplaatsen voor verdragen en handvesten, beleid en instellingen. Er zijn ook zo'n 60 steden met een "Europese toets". Brussel in het bijzonder wordt gekenmerkt door het zoeken naar een evenwicht tussen de koninklijke, burgerlijke en religieuze functies. De Europese stad van morgen zal een weerspiegeling zijn van Europa, gekenmerkt door de sociaal­economische uitdagingen (vergrijzing, migratie, werkloosheid) en zijn sterke punten in welzijn, cultuur en milieu. Als de Europese stad in staat is om zijn verleden te benutten, terwijl ze voor de rest open blijft voor de wereld en de toekomst, zal het zijn plaats hebben op het podium van de postmoderne steden.

 

 - (12 mrt 2015)

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Het Rijk van de Sultan - De Ottomaanse Oriënt in de kunst van de Renaissance” in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

Op 29 mei 1453 maakten de Ottomanen zich meester van Constantinopel. Het nieuws over de val van de stad verspreidde zich snel over Europa. De komst van de Ottomanen vormde het begin van een ware fascinatie voor deze hoogstaande cultuur en haar wetenschap. Kunstenaars uit alle hoeken van Europa staken de Bosporus over, de handel tierde welig en de culturele uitwisseling bereikte een hoogtepunt. De optelsom van dat alles leidde tot een groot aantal kunstwerken die deze interculturele dynamiek reveleren. De tentoonstelling toont de vaak dubbelzinnige aantrekkingskracht die het Midden-Oosten uitoefende op westerse kunstenaars, en focust op de invloed van de islamitische wereld op het renaissancedenken. Met werken van Bellini, Carpaccio, Dürer, Titiaan en anderen.

 

 - (24 feb 2015)

Prof. Françoise Meunier, Director General EORTC (European Organisation for Research and  Treatment of Cancer) heeft een voordracht gehouden over “The future of European Cancer Clinical Research : challenges and opportunities”. De voordracht werd ingeleid door Prof. Augustin Ferrant, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Médecine de Belgique. Deze activiteit werd voorafgegaan door een cocktail.

 

 - (13 feb 2015)

Lunch-debat met Prof. dr. Jaap de Zwaan (Professor Europees Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Prof. Eric De Keuleneer over “De noodzaak van een nieuw energiebeleid”.  De cruciale vraag is: "Hoe de overgang naar nieuwe vormen van duurzame economische productie en consumptie realiseren, zowel op nationaal als op Europees niveau."

 - (05 feb 2015)

Alcina – Georg Friedrich Händel

Alcina gaat, net als Handels Orlando (1732) en Ariodante (1734) terug op de verhaalstof van Ariosto’s Orlando furioso. Het verhaal van de tovenares Alcina, een aanvankelijk genotzuchtige, manipulatieve vrouw die zelf eindigt als slachtoffer van de liefde, behoort tot het genre van de toveropera met tal van magische elementen. Toch slaagde Handel erin een grote emotionele waarachtigheid te bereiken in de karaktertekening van zijn personages. Het maakt Alcina tot een van zijn meest doorvoelde en veelzijdige opera’s. “Je mag verachten wat je wilt, maar Handel kan je niet tegenspreken,” aldus de Ierse toneelschrijver George Bernard Shaw. Zoals bij Tamerlano gebruikte Pierre Audi als vertrekpunt van deze productie het toneel van het baroktheater van Drottningholm waarvoor hij de regie oorspronkelijk uitwerkte. Zijn decor is gebaseerd op de principes van de perspectiefwerking, met coulissendecors op beschilderde panelen. Het resultaat is overrompelend modern muziektheater in een historiserend kleedje.

 - (29 jan 2015)

De leden van de Club van de Universitaire Stichting werden uitgenodigd op de traditionele Nieuwjaarsreceptie op donderdag 29 januari 2015 om 17u30.

Op deze Nieuwjaarsactiviteit, die in het teken stond van de honderdste verjaardag van het begin van de eerste wereldoorlog,  hield Prof. Emile Boulpaep (Voorzitter BAEF) een toespraak over "Belgian-American benevolence during and after the Great War". Zowel de Universitaire Stichting als de Belgian American Educational Foundation (BAEF) zijn immers ontstaan uit de CRB (Commission for Relief in Belgium), een Amerikaanse organisatie opgericht om hulp te bieden tegen de hongersnood in Belgiê tijdens de eerste wereldoorlog.

Pagina's