Voorbije activiteiten

De Universitaire Stichting organiseert tal van activiteiten voor de leden van de Club. In deze rubriek wordt een kort verslag gegeven van enkele voorbije activiteiten.

 - (23 apr 2015)

Geleid beszoek aan de tentoonstelling "Renaissanceportretten uit de Lage Landen" in het paleis voor Schone Kunsten, gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

In de renaissance kende de portretkunst een enorme bloei. Het individu kreeg een plaats in de samenleving en gegoede burgers lieten zich graag afbeelden. In FACES THEN ontdek je 50 portretten uit de 16e eeuw van meesters als Quinten Metsys, Joos van Cleve of Joachim Beuckelaer. Zij vereeuwigden hun tijdgenoten in verbluffend knappe en extreem gedetailleerde, bijna fotorealistische schilderijen. Deze portretten werden gemaakt in de belangrijkste centra van de Nederlanden en hadden vaak een uiteenlopende functie. 

 - (25 mrt 2015)

Galaconcert van de Muziekkapel Koningin Elisabeth met het Nationaal Orkest Van België

Eivind Aadland leiding - Kobayashi Kaito piano - Sarah Laulan alt - Woo-Hyung Kim viool - Nationaal Orkest van België - Octopus Mannenkoor

Programma

Johannes Brahms, Variaties op een thema van Haydn, op. 56a

                              Rapsodie, voor alt, mannenkoor en orkest, op. 53 

Frédéric Chopin, Concerto voor piano en orkest nr. 1, op. 11

Pyotr Tchaikovsky, Concerto voor viool en orkest, op. 35

 - (17 mrt 2015)

Eerste lunch-debat in het kader van de cyclus internationale lunch-debatten die de Universitaire Stichting organiseert, samen met de "Foundation for the Urban Environment Pierre Laconte", over het thema “A World of Cities”, bestemd voor de leden van de US en een breder publiek (bevriende kringen en verenigingen, faculteiten en persoonlijkheden uit de economische, sociale en culturele wereld). 

In dit eerste lunch-debat werd het woord gegeven aan aan twee sprekers die elk op hun manier een culturele aanpak van Europa voorstellen In tijden van scepticisme over het Europa van naties en regeringen: 

Bernard COULIE (Ererector van de UCL), expert in de pan-Europese cultuur en vooral van de Byzantijnse wereld, spreekt over de Europese smeltkroes, waar de steden een belangrijke uiting van zijn. Hij onderzoekt de Griekse oorsprong van de steden, de Romeinse versterkte kampen, die daarna open werden voor het omliggende platteland. Dit model maakte in de Middeleeuwen plaats voor de versterkte stad, verantwoordelijk voor haar eigen veiligheid, en daarna opnieuw voor de open stad. Dit “Europees model” wordt vooral gekenmerkt door centralisering, de continuïteit in het stedelijk weefsel, de vermenging van functies, de culturele identiteit en de stedelijke biodiversiteit. In tegenstelling tot dit model is er de islamitische stad, bestaande uit een netwerk van straten die gesloten eenheden (kashba’s, riads) verbindt of de stad bestaande uit afzonderlijke functies en "machines voor het leven", zoals bepleit door Le Corbusier.

Domenico ROSSETTI di VALDALBERO (leidend ambtenaar bij de Europese Commissie), directe afstammeling van de grote stedenbouwkundige uit de Renaissance Biagio Rossetti (planning en ontwikkeling van Ferrara, een van de eerste moderne steden), zal spreken over een Europees model van de stedelijke ontwikkeling. Hij zal de Europese stad en haar lage energieverbruik situeren in vergelijking met steden in andere werelddelen. Europese steden waren de symbolische ankerplaatsen voor verdragen en handvesten, beleid en instellingen. Er zijn ook zo'n 60 steden met een "Europese toets". Brussel in het bijzonder wordt gekenmerkt door het zoeken naar een evenwicht tussen de koninklijke, burgerlijke en religieuze functies. De Europese stad van morgen zal een weerspiegeling zijn van Europa, gekenmerkt door de sociaal­economische uitdagingen (vergrijzing, migratie, werkloosheid) en zijn sterke punten in welzijn, cultuur en milieu. Als de Europese stad in staat is om zijn verleden te benutten, terwijl ze voor de rest open blijft voor de wereld en de toekomst, zal het zijn plaats hebben op het podium van de postmoderne steden.

 

 - (12 mrt 2015)

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Het Rijk van de Sultan - De Ottomaanse Oriënt in de kunst van de Renaissance” in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

Op 29 mei 1453 maakten de Ottomanen zich meester van Constantinopel. Het nieuws over de val van de stad verspreidde zich snel over Europa. De komst van de Ottomanen vormde het begin van een ware fascinatie voor deze hoogstaande cultuur en haar wetenschap. Kunstenaars uit alle hoeken van Europa staken de Bosporus over, de handel tierde welig en de culturele uitwisseling bereikte een hoogtepunt. De optelsom van dat alles leidde tot een groot aantal kunstwerken die deze interculturele dynamiek reveleren. De tentoonstelling toont de vaak dubbelzinnige aantrekkingskracht die het Midden-Oosten uitoefende op westerse kunstenaars, en focust op de invloed van de islamitische wereld op het renaissancedenken. Met werken van Bellini, Carpaccio, Dürer, Titiaan en anderen.

 

 - (24 feb 2015)

Prof. Françoise Meunier, Director General EORTC (European Organisation for Research and  Treatment of Cancer) heeft een voordracht gehouden over “The future of European Cancer Clinical Research : challenges and opportunities”. De voordracht werd ingeleid door Prof. Augustin Ferrant, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Médecine de Belgique. Deze activiteit werd voorafgegaan door een cocktail.

 

 - (13 feb 2015)

Lunch-debat met Prof. dr. Jaap de Zwaan (Professor Europees Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Prof. Eric De Keuleneer over “De noodzaak van een nieuw energiebeleid”.  De cruciale vraag is: "Hoe de overgang naar nieuwe vormen van duurzame economische productie en consumptie realiseren, zowel op nationaal als op Europees niveau."

 - (05 feb 2015)

Alcina – Georg Friedrich Händel

Alcina gaat, net als Handels Orlando (1732) en Ariodante (1734) terug op de verhaalstof van Ariosto’s Orlando furioso. Het verhaal van de tovenares Alcina, een aanvankelijk genotzuchtige, manipulatieve vrouw die zelf eindigt als slachtoffer van de liefde, behoort tot het genre van de toveropera met tal van magische elementen. Toch slaagde Handel erin een grote emotionele waarachtigheid te bereiken in de karaktertekening van zijn personages. Het maakt Alcina tot een van zijn meest doorvoelde en veelzijdige opera’s. “Je mag verachten wat je wilt, maar Handel kan je niet tegenspreken,” aldus de Ierse toneelschrijver George Bernard Shaw. Zoals bij Tamerlano gebruikte Pierre Audi als vertrekpunt van deze productie het toneel van het baroktheater van Drottningholm waarvoor hij de regie oorspronkelijk uitwerkte. Zijn decor is gebaseerd op de principes van de perspectiefwerking, met coulissendecors op beschilderde panelen. Het resultaat is overrompelend modern muziektheater in een historiserend kleedje.

 - (29 jan 2015)

De leden van de Club van de Universitaire Stichting werden uitgenodigd op de traditionele Nieuwjaarsreceptie op donderdag 29 januari 2015 om 17u30.

Op deze Nieuwjaarsactiviteit, die in het teken stond van de honderdste verjaardag van het begin van de eerste wereldoorlog,  hield Prof. Emile Boulpaep (Voorzitter BAEF) een toespraak over "Belgian-American benevolence during and after the Great War". Zowel de Universitaire Stichting als de Belgian American Educational Foundation (BAEF) zijn immers ontstaan uit de CRB (Commission for Relief in Belgium), een Amerikaanse organisatie opgericht om hulp te bieden tegen de hongersnood in Belgiê tijdens de eerste wereldoorlog.

 - (27 jan 2015)

Naar aanleiding van de publicatie van het boek "Le Capital au XXIe siècle" van Thomas Piketty ging een lunch-debat door over "de toenemende economische ongelijkheid in onze welvaartstaat" onder voorzitterschap van Prof. Eric De Keuleneer. De inleidende toespaak werd gegeven door Prof. François Maniquet (Core, U.C.Louvain, Francquiprijs 2010), waarna Prof. Koen Schoors (Faculteit Economie, UGent) en  Prof. Alain de Crombrugghe (UNamur) hun commentaar gaven. Deze inleidingen werden gevolgd door een algemene discussie. 

 - (16 dec 2014)

Don Giovanni (De Munt) – Wolfgang Amadeus Mozart

Als held van de opera is Don Giovanni de noemer van het stuk, hij geeft het zijn naam zoals de held dat in de regel doet, maar hij is meer, hij is de gemeenschappelijke noemer. Alle andere existentie is vergeleken bij de zijne slechts een afgeleide," schreef de Deense filosoof Kierkegaard, zoals velen gefascineerd door Mozarts opera uit 1787. “Het is die absolute centraliteit die maakt dat dit werk een macht der illusie uitoefent als geen ander.” Behoeft de tweede samenwerking tussen Mozart en librettist Da Ponte meer introductie ? Dit ‘dramma giocoso’ valt nauwelijks te catalogeren – opera seria, opera buffa ? – Don Giovanni is universeel, enigmatisch, bovenmenselijk, mythisch. Na Così fan tutte en La Clemenza di Tito dirigeert chefdirigent Ludovic Morlot zijn derde Mozart in de Munt. Wie vertrouwd is met de aanpak van Krzysztof Warlikowski zal het niet verwonderen dat Don Giovanni opgevoerd zal worden als een duister, wanhopig personage.

Pagina's