Voorbije activiteiten

De Universitaire Stichting organiseert tal van activiteiten voor de leden van de Club. In deze rubriek wordt een kort verslag gegeven van enkele voorbije activiteiten.

 - (21 okt 2016)

Lunch-debat op 21 oktober 2016 met Prof. Dr. Bart Kerremans (Decaan Sociale Wetenschappen, KULeuven): "Amerikaanse presidentsverkiezingen: wie wint, waarom en wat zijn de consequenties voor de EU? (N/F)". Prof. Kerremans in gespecialiseerd in Amerikaanse politiek en de relaties tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.

 - (10 okt 2016 tot 07 jun 2017)

Het Paleis voor Schone Kunsten programmeert tijdens het academiejaar 2016-2017 opnieuw het optreden van een aantal grote orkesten en befaamde musici-solisten, binnen een gevarieerd programma.

Met de Universitaire Stichting naar een selectie van hoogstaande concerten geeft aan de leden recht op een reductie van 25 % op het abonnement of op de losse concerten (behalve voor Bartoli en het Galaconcert van de Muziekkapel Koningin Elisabeth: 15 % ). 

De plaatsen bevinden zich voornamelijk op het 1ste balkon in 2de categorie. Teneinde goede plaatsen te verzekeren, hebben wij een optie genomen op een aantal plaatsen. 

Het programma (met de prijzen) wordt gedownload door hieronder op “programma bozar” te klikken. Op dit document worden eveneens de prijzen aangegeven.  

 - (03 okt 2016)

Land use, densiteit en levenskwaliteit in verstedelijkt België: een agenda voor actie

In het kader van de reeks  "World of Cities", in samenwerking met de Fondation Pierre Laconte,  wordt in het tweede semester 2016 het hoofdthema "De kwaliteit van het stedelijk en landelijk leefmilieu in een veranderende planeet " behandeld. 

Een eerste lunch-debat rond het thema “Land use, densiteit en levenskwaliteit in verstedelijkt België: een agenda voor actie” werd ingeleid door Leo Van Broeck
Dit lunch-debat vond plaats op 3 oktober 2016 om12.30 u.

Leo Van Broeck is Professor aan het Departement Architectuur van de KU Leuven, en CEO van het Brussels architectuurbureau Bogdan en Van Broeck. Hij is vanaf 1 september de nieuwe Vlaamse Bouwmeester.

Zijn standpunt is bekend door zijn toespraak op de Vlaamse Klimaattop en zijn veeltallig publiceren. Hij vat het als volgt samen:

De uitdaging voor onze overbevolkte en te klein geworden planeet is een totale herschikking van ons ruimtegebruik. Het huidige verkavelingsmodel heeft de steden doen leeglopen en het platteland kapot gemaakt. Het zal huisvesting onbetaalbaar maken door de infrastructuurkosten. Daarom focussen wij zeer sterk op land-use en kwalitatieve stedelijke verdichting.

 - (29 sep 2016)

Opera van Giuseppe Verdi in het Muntpaleis op het terrein van Tour & Taxis

“Deze tragedie is een van de grootste scheppingen van de mensheid!” Shakespeares Macbeth prikkelde Verdi’s muzikale ontwikkeling naar een dramaturgisch onderbouwd muziektheater: de dramatische waarheid ging primeren op de traditionele eisen van het belcanto dankzij een nieuwe synthese van drama en muziek en een nauwkeurige en complexe tekening van de hoofdpersonages. De jonge Brits-Franse theatermaker Olivier Fredj vat dit werk op als één lange nachtmerrie, vol machtshonger, terreur en driften. De grenzen tussen realiteit en fantasiewereld vervagen; angst en twijfel leiden naar de monsterlijke duisternis in het hart van elke mens... De geheimzinnige vreemdheid die Macbeth omgeeft, wordt versterkt door de ‘digitale collage’ van Jean Lecointre die aan de basis ligt van de scenografie. Dirigent Paolo Carignani, specialist in het Italiaanse repertoire, zal Verdi’s duistere zijde belichten en met deze productie zijn Muntdebuut maken. Macbeth, een surrealistische nachtmerrie.

 - (22 jun 2016)

Jheronymus van Aeken, dit Bosch : Pictor catholicus.

Reflectie over de problematiek van de toekenning van de eigenhandige werken, aan de hand van de studie van De Kruisdraging.

Lunch met voordracht en debat (N/F), ingeleid door Dr. Jan DE MAERE, lid van de Club van de Universitaire Stichting, op 22 juni 2016. 

Een interdisciplinaire benadering aan de hand van het connoisseurship.

De toekenning van de autografe werken van Bosch, deze van zijn beste medewerker de Hooiwagenschilder (noodnaam), de atelierwerken en deze van zijn navolgers blijven, ook na de tentoonstelling in s’Hertogenbosch en Madrid, en de publicatie van de cataloog der werken (Mercatorfonds 2016) door het  Bosch Onderzoeksproject, een onderwerp voor discussie. De resultaten van dit onderzoek zijn wetenschappelijk, maar de diagnoses die hieruit voortkomen lopen uiteen. Fritz Koreny publiceerde onlangs een andere chronologie et andere toeschrijvingen (Brepols 2012). Een Status Questionis.

 - (06 jun 2016)

Het debat kadert in het initiatief "A World of Cities" georganiseerd in samenwerking tussen de Universitaire Stichting en de Stichting voor Stedelijk Leefmilieu Pierre Laconte

Het debat werd ingeleid door de heer Alain Flausch, secretaris-generaal van de Internationale Unie voor Openbaar Vervoer en voormalig CEO van de MIVB (in het Frans).

De verkeerscongestie in geheel verstedelijkt België vormt een bijzondere uitdaging voor de vervoerverantwoordelijken, met name voor de MIVB en De Lijn. De voormalige CEO van de MIVB, en momenteel secretaris-generaal van de UITP, stelt innovatieve oplossingen voor om de hoogdringende uitbreidingen van het openbaar vervoernetwerk te financieren en om het marktaandeel van het openbaar vervoer wat betreft de verplaatsingen van personen, dat momenteel een van de laagste van Europa is, te verhogen. Op basis van zijn ervaring die hij ook internationaal opgebouwd heeft, zal hij een originele blik werpen op het vervoer in het door files gekwelde België.

De presentatie en een verslag kan men downloaden door onderstaande documenten te klikken..

 - (16 mei 2016 tot 25 mei 2016)

Na de reis in Armenië organiseerden we een culturele reis naar Georgië voor onze leden, onder de leiding van Prof. Coulie, ererector van UCL. Van de oevers van de Zwarte Zee tot de hoge toppen van de Kaukasus, van de groene vlakten tot de ingesloten valleien, een land van wijn en een land van goud... Georgië heeft vele gezichten. Gelegen aan de uithoek van de westerse wereld onderging deze regio alle mogelijke invloeden: Griekse, Romeinse, christelijke, joodse, islamitische, Russische, Franse... De krachtlijnen doorheen deze drieduizend jaar geschiedenis zijn in de eerste plaats de originele lokale culturen, met hun eigen tradities en talen.

Deze reis ging door van 16 tot 25 mei 2016.

 - (10 mei 2016)

Daar de Munt voor een groot deel van het seizoen 2015-2016 gesloten is voor renovatiewerken, hebben wij een optie genomen op plaatsen voor de opera Idomeneo (W.A. MOZART) in de Opera te Antwerpen, Frankrijklei 3  (Ondergrondse parking: Van Ertbornstraat - 2018 Antwerpen)

Voor meer informatie over deze opera zie de website-van de Opera Vlaanderen.

 - (08 mei 2016)

Een dominante vader, zijn zonen en tussenin: het Romeinse Rijk

Altijd oorlog en nooit vrede.” Weerklinkt hier een (herkenbare) oproep tot oorlog en weerstand, of is het vooral de liefde die een vader en zijn zoons uit elkaar drijft? Mozart componeerde Mitridate op veertienjarige leeftijd voor Milaan en maakte met dit werk, waarin hij inzicht in de menselijke natuur en zijn recent verworven meesterschap tentoonspreidt, zijn doorbraak in de opera. Het libretto volgt in grote lijnen de tragedie van Racine, die het portret schetst van een ziekelijk jaloerse vader en leider, Mithridates, koning van Pontus: “De vriendschap kan slechts zelden zijn grimmigheid verzachten, zijn eigen zoons vinden in hem hun strengste rechter.”  

Productie De Munt / La Monnaie.

 - (02 mei 2016 tot 09 jun 2016)

Zoals vorige jaren konden wij onze Clubleden, dankzij de goede samenwerking met de Koningin Elisabethwedstrijd, goede plaatsen aanbieden voor de Koningin Elisabethwedstrijd 2016 voor piano.

Het programma, de mogelijke abonnementen en de prijzen zijn weergegeven op het document dat men kan raadplegen door onderstaande link te klikken. 

Pagina's