Voorbije activiteiten

De Universitaire Stichting organiseert tal van activiteiten voor de leden van de Club. In deze rubriek wordt een kort verslag gegeven van enkele voorbije activiteiten.

 - (02 jul 2014)

Christoph W. Gluck / Hector Berlioz Diptiek Wenen / Brussel.
Romeo Castellucci kwam na het succes van Parsifal opnieuw naar Brussel met een ambitieus project, op initiatief van de Munt dat hij in twee Europese hoofdsteden uitwerkte. Vertrekkend van Christoph Willibald Glucks meesterwerk presenteerde hij in Wenen, bij de opening van de Wiener Festwochen, en in Brussel een overpeinzing over liefde en dood. Het Italiaanse Orfeo ed Euridice, de ‘Weense’ versie uit 1762, stelde hij in de loop van mei voor, vooraleer hij in juni in de Munt Orphée et Eurydice bracht, de Franse bewerking door Hector Berlioz uit 1859. 

 - (26 jun 2014)

CONCERT DE MUNT in BOZAR: Alain Altinoglu

Symphonie fantastique

 - (15 mei 2014)

Lunch in de Universitaire Stichting + geleid bezoek aan het park Tenbosch in Elsene
Onder leiding van de Heer Daniel Geerinck, licentiaat botanische wetenschappen (ULB), wetenschappelijk medewerker van de Nationale Plantentuin van België, correspondent in het Brussels gewest van de Société Belge Dendrologie en specialist inzake bomen in een stedelijke omgeving en Afrikaanse orchideeën.

Het Park Tenbosch bevindt zich op het grondgebied van Elsene. Dit vroeger domein van de familie Solvay werd aangekocht door de jonge regio Brussel Hoofdstad in 1984. Men kwam tot de ontdekking dat dit een arboretum was met zeldzame soorten en wordt momenteel beheerd door Leefmilieu Brussel. Er bevinden zich meer dan honderd merkwaardige bomen, waaronder een tiental kampioenen in België.

 - (14 mei 2014)

Zoals vorig jaar konden wij aan de leden van de Club, dankzij de goede samenwerking met de Koningin Elisabethwedstrijd, goede plaatsen aanbieden voor een aantal concerten van de Koningin Elisabethwedstrijd 2014 voor zang. 

 - (07 mei 2014)

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Het neo-impressionistische portret” in het Cultureel Centrum ING, gevolgd 
door een diner in de Universitaire Stichting.
 
ING stelde in primeur een tentoonstelling van het neo-impressionistische portret voor. Dit facet van het pointillisme, dat nooit eerder op die manier benaderd werd, leidt tot een verrassende en boeiende tentoonstelling over het pointillisme dat een revolutie teweegbracht in de schilderkunst van het einde van de 19de eeuw.
Uitgaande van de kleur- en lichttheorieën, gaven de Franse schilders hun progressieve ideeën door aan hun Belgische collega’s. Er ontstond een nieuwe schildertechniek die snel tot ontwikkeling kwam in België.
De tentoonstelling toonde meesterwerken die onder meer de invloed ondergingen van Georges Seurat, de grondlegger van deze beweging, de Franse kunstenaars Paul Signac, Lucien Pissarro, Henri Edmond Cross, Maximilien Luce, Achille Laugé en de Belgische en internationale school met de protagonisten Henry Van de Velde, Georges Lemmen, George Morren en Théo Van Rysselberghe.
Een tentoonstelling georganiseerd door het Indianapolis Museum of Art in samenwerking met ING
 

 - (24 apr 2014)

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Michaël Borremans. As sweet as it gets” (Bozar) + diner in de Universitaire Stichting. 
Michaël Borremans brak eind jaren 1990 internationaal door met een gevarieerd oeuvre (tekeningen, schilderijen, films) waarin de bedrieglijkheid van de voorstelling en de absurditeit van het bestaan op een suggestieve, ironische manier worden blootgelegd. Borremans gaat persoonlijke verwijzingen naar historische schilderijen van bv. Velázquez, Goya en Manet niet uit de weg, en refereert ook vaak aan literatuur, fotografie en film. Zijn aandacht voor de macht van de ver-beelding maakt zijn subversieve beeldtaal bijzonder aantrekkelijk. Meteen een goede reden om kennis te maken met deze fascinerende kunstenaar, via een overzichtstentoonstelling met een 100-tal werken uit de voorbije 14 jaar.  De expo reist vervolgens naar het Tel Aviv Museum of Art en het Dallas Museum of Art.

 - (03 apr 2014)

Avond-debat (N/F) “Europeaan: iemand die heimwee heeft naar Europa.” (Milan Kundera). Een gesprek over Europa’s al dan niet gedeelde geschiedenis en cultuur met Mia Doornaert (columniste van “De Standaard”) en Luc Devoldere (Hoofdredacteur Ons Erfdeel vzw en schrijver).

Moderator: Prof. Dr. Hendrik Vos (UGent)

gevolgd door een walking cocktail in de Universitaire Stichting.

“In de Middeleeuwen berustte de Europese eenheid op de gemeenschappelijke godsdienst. In de Moderne Tijd stond deze haar plaats af aan de cultuur (aan de culturele schepping) die de realisering werd van de hoogste waarden, waardoor de Europeanen elkaar herkenden, zich kenmerkten en identificeerden. Welnu, heden ten dage staat de cultuur op haar beurt haar plaats af. Maar aan wat en aan wie? In welk domein zullen de hoogste waarden, in staat om Europa te verenigen, zich realiseren? In de technische topprestaties? De markt? De politiek met het democratisch ideaal, het principe van de tolerantie? Maar als die tolerantie geen bescherming meer biedt aan enige rijke schepping of grote gedachte, wordt ze dan niet leeg en nutteloos? Of kun je het verdwijnen van een cultuur verstaan als een soort bevrijding waaraan je je vol euforie moet overgeven? Ik weet het niet. Ik geloof alleen te weten dat de cultuur haar plaats al heeft afgestaan. Zo trekt het beeld van de Europese identiteit zich in het verleden terug. Europeaan: iemand die heimwee heeft naar Europa.”

 

,
 - (31 mrt 2014)

Avond-debat met Prof. Conny Aerts (KU Leuven, Francqui-prijs 2012) over “Echografie van sterren dankzij Asteroseismologie” en Prof. Véronique Dehant (UCL, Chef de section à l'Observatoire royal de Belgique) over "Leefbare planeten in ons Zonnestelsel en in de Melkweg: Verband met Asteroseismologie?" (N/F), gevolgd door dinner

Tijdens deze lezing werd het onderzoeksdomein van de asteroseismologie geïntroduceerd aan de leek, mede aan de hand van “kosmische symfonieën” veroorzaakt door sterbevingen. Deze kosmische symfonieën illustreren hoe zulke bevingen toelaten door te dringen tot het diepste van sterkernen en hun leven te voorspellen. In een korte reflectie behandelden de spreeksters daarna het verband tussen het leven van sterren en dat van hun planeten, met specifieke aandacht voor planeten in de “leefbare zone”.

 - (26 mrt 2014)

AFGELAST - Universitaire Stichting praktisch onbereikbaar door bezoek van President Obama.

Avond-debat (F/N) “Wat staat op het spel met de Europese verkiezingen?” + walking cocktail in de Universitaire Stichting

Moderator: Prof. Jacques Bourgeois (Europacollege, UGent)

 - (13 mrt 2014)

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Zurbarán, Meester uit de Spaanse Gouden Eeuw” (Bozar) + diner in de Universitaire Stichting. 
Francisco de Zurbarán behoort net als Velázquez en Murillo tot de belangrijkste Spaanse barokschilders. Voor het eerst in België is een overzicht van zijn artistieke productie te zien. Zijn oeuvre (met voornamelijk religieuze onderwerpen) valt op door een zuiver naturalisme vermengd met een moderne poëtische sensibiliteit. De ‘schilder van de contrareformatie’ gaf met zijn doeken uitdrukking aan de nieuwe mentaliteit na het Concilie van Trente (1545-1563), dat in het Spanje van de zestiende en zeventiende eeuw niet alleen voor een culturele opleving in de beeldende kunsten zorgde, maar ook in theater, literatuur en muziek. Dat laatste kun je ervaren in een reeks concerten en andere activiteiten die parallel met de retrospectieve plaatsvinden.

Pagina's