Land use, densiteit en levenskwaliteit in verstedelijkt België

Land use, densiteit en levenskwaliteit in verstedelijkt België: een agenda voor actie

In het kader van de reeks  "World of Cities", in samenwerking met de Fondation Pierre Laconte,  wordt in het tweede semester 2016 het hoofdthema "De kwaliteit van het stedelijk en landelijk leefmilieu in een veranderende planeet " behandeld. 

Een eerste lunch-debat rond het thema “Land use, densiteit en levenskwaliteit in verstedelijkt België: een agenda voor actie” werd ingeleid door Leo Van Broeck
Dit lunch-debat vond plaats op 3 oktober 2016 om12.30 u.

Leo Van Broeck is Professor aan het Departement Architectuur van de KU Leuven, en CEO van het Brussels architectuurbureau Bogdan en Van Broeck. Hij is vanaf 1 september de nieuwe Vlaamse Bouwmeester.

Zijn standpunt is bekend door zijn toespraak op de Vlaamse Klimaattop en zijn veeltallig publiceren. Hij vat het als volgt samen:

De uitdaging voor onze overbevolkte en te klein geworden planeet is een totale herschikking van ons ruimtegebruik. Het huidige verkavelingsmodel heeft de steden doen leeglopen en het platteland kapot gemaakt. Het zal huisvesting onbetaalbaar maken door de infrastructuurkosten. Daarom focussen wij zeer sterk op land-use en kwalitatieve stedelijke verdichting.