Voorbije activiteiten

De Universitaire Stichting organiseert tal van activiteiten voor de leden van de Club. In deze rubriek wordt een kort verslag gegeven van enkele voorbije activiteiten.

 - (08 mei 2017)

Zoals vorige jaren zullen wij onze leden, dankzij de goede samenwerking met de Koningin Elisabethwedstrijd, goede plaatsen kunnen aanbieden voor een aantal concerten van de Koningin Elisabethwedstrijd 2017 voor celloWij stellen u een aantal abonnementen voor:

Volledig abonnement
- eerste ronde (8/05 > 13/05/2017) om 15:00  u. en 20:00 u. in Flagey-Studio 4 (Brussel)
- halve finale (15/05 > 20/05/2017) om 15:00 u. en 20:00 u. in Flagey-Studio 4 (Brussel)
- 6 finaleavonden (29/05 > 3/06/2017) om 20:00 u. in het Paleis voor Schone Kunsten
- laureatenconcert (13/06/2017) om 20:00 u. in het Paleis voor Schone Kunsten
- slotconcert (15/06/2017) om 20:00 u. in het Paleis voor Schone Kunsten 
Prijs in 1ste categorie: 725 € p.p. - Prijs in 2de categorie: 590 € p.p.

De finaleconcerten (maandag 29 mei tot zaterdag 3 juni 2017 om 20 u.), het laureatenconcert (op dinsdag 13 juni om 20 uur) en het slotconcert (op donderdag 15 juni om 20 uur), telkens in het Paleis voor Schone Kunsten. 
Prijs in 1ste categorie: 560 € p.p. - Prijs in 2de categorie: 440 € p.p. 

De 6 finaleconcerten (maandag 29 mei tot zaterdag 3 juni 2017), telkens in het Paleis voor Schone Kunsten om 20 u.
Prijs in 1ste categorie: 440 € p.p. - Prijs in 2de categorie: 345 € p.p. 

Het laureatenconcert alleen (dinsdag 13 juni om 20 u.) in het Paleis voor Schone Kunsten. 
Prijs in 1ste categorie: 95 € p.p. - Prijs in 2de categorie: 75 € p.p. 

Het slotconcert alleen (donderdag 15 juni om 20 u.) in het Paleis voor Schone Kunsten. BEPERKT AANTAL PLAATSEN! 
Prijs in 1ste categorie:102 € p.p. - Prijs in 2de categorie: 80 € p.p.

Als teken voor de goede samenwerking krijgt u het programmaboek gratis. U kunt deelnemen aan de verzorgde receptie tijdens de pauze van het laureatenconcert en slotconcert aan de prijs van 28 € p.p.

 - (21 apr 2017)

In het kader van "World of Cities" :

Lunch-debat (N) – “Naar een samenhangende aanpak van mobiliteit en ruimte in Vlaanderen.” met  An Rekkers & Hans Tindemans (Vlaamse Vereniging voor Ruimtelijke Planning - VRP)

In overeenstemming met de presentatie van oktober 2016 door de Vlaamse Bouwmeester Prof. Leo Van Broeck is een paradigmashift noodzakelijk om onze welvaart op peil te houden én voldoende en kwaliteitsvolle open ruimte in Vlaanderen te kunnen behouden. In het mobiliteitsbeleid moet de focus verschuiven van het verbeteren van de verkeersdoorstroming naar een betere bereikbaarheid, meer nabijheid en meer leefkwaliteit. In het ruimtelijk beleid vergt dit een stop op het onnodig aansnijden van groene ruimte. Het - in opmaak zijnde - Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Vlaamse Bouwmeester kiezen daarom resoluut voor verdichting op infrastructuurknooppunten. Het Manifest Mobiliteit 2.0 van VRP, uitdrukking van de breeddgedragen opinie van de leden, toont hoe de verandering effectief kan worden gerealiseerd en aan welke prijs. 

 - (28 mrt 2017)

Dinsdag 28 maart 2017 om 18.00 u. : Literaire verkenning naar aanleiding van de publicatie van het boek

Sils Maria: L'île des bienheureux selon Nietzsche.
Haut lieu de culture et de rencontres européennes et internationales.
” 

Met de auteurs: Em. prof. Peter Andre Bloch, directeur van het Nietzsche Instituut in Sils Maria, em. professor Jacques Vandamme, K.U.Leuven, en Mevrouw Myriam Vandamme, co-éditrice. Commentaar door prof. Mark Eyskens

Boekvoorstelling  gevolgd door een walking cocktail (25 € p.p.)  met signeersessie.

Programma

Welkomstwoord (N/F) door Prof. Eric De Keuleneer
Voorstelling door Prof. Jacques Vandamme (N/F)
Prof. Peter André Bloch : “L'île des Bienheureux dans la littérature et la peinture” (F)
Voorlezing van teksten door Myriam Vandamme
Prof. Mark Eyskens (N/F) : "Is Nietzsche nog actueel?"  
Walking cocktail

 - (17 mrt 2017)

Vrijdag 17 maart 2017 om 12.30 u. : Lunch-debat "Ruim twee jaar banktoezicht door de ECB: een eerste balans” met de heer Robert Priester, Directeur adjoint de la Fédération européenne des banques, en de heer Jo Swyngedouw, Head of Prudential Policy and Stability Division, Nationale Bank van België. Ingeleid door Baron Bernard Snoy, Voorzitter van ELEC. Debat geleid door Prof. Eric De Keuleneer. Debat georganiseerd in samenwerking met ELEC (European League of Economic Cooperation).

 - (06 mrt 2017)

Dit lunchdebat ging door op maandag 6 maart 2017 om 12.30 u. met Prof. Frank Vandenbroucke, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, gewezen minister in de federale regering en in de Vlaamse regering en gewezen hoogleraar aan de KU Leuven, over de "Europese Sociale Unie".

Prof. Frank Vandenbroucke wil niet langer spreken over de vage notie van "het sociale Europa" maar wel over een EUROPESE SOCIALE UNIE (ESU), welke hij noodzakelijk acht voor het overleven van de EU in het algemeen en de eurozone in het bijzonder.
Waarom is dit zo? Wat is het operationele concept? Quid met het sociale acquis (vrij verkeer van werknemers, coördinatie van sociale zekerheidsrechten, gezondheid en veiligheid op het werk)? Dit brengt ons naadloos bij de "Brexit": wordt het uitbouwen van een ESU makkelijker met 27 lidstaten? (N/F) 
Commentator : de heer Philippe Pochet, Directeur van het Europees Syndicaal Instituut (F/EN).

 - (09 feb 2017)

Geleid bezoek (N/F) aan de tentoonstelling, gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

PICASSO SCULPTURES

“Groots, ambitieus en duizelingwekkend”, schreef The New York Times over de tentoonstelling Picasso Sculpture in het MoMA. Samen met het Musée Picasso in Parijs bouwt BOZAR verder op het thema. Meer dan zestig beeldhouwwerken verbeelden de ondoorgrondelijke scheppingskracht van een kunstenaar die volop experimenteerde met een waaier aan materialen en technieken. Ze gaan in dialoog met schilderijen, keramiek, foto’s en kunstvoorwerpen uit Picasso’s privéverzameling. De tentoonstelling werpt een frisse blik op een minder bekend maar zeer persoonlijk aspect uit het oeuvre van de kunstenaar.

http://www.bozar.be/nl/activities/107657-picasso-sculptures

 - (02 feb 2017)

 Opera van Giacomo Puccini.

“Als ik niet ontroerd word, als het libretto mijn hart niet raakt, dan is het niets voor mij.” Puccini wist wat hij zocht in een operalibretto... en dat het verhaal van een fragiele Japanse ‘vlinder’ hem diep raakte, blijkt uit elke noot van de partituur. De jonge geisha Cio-Cio-San wacht al jaren op de terugkeer van haar Amerikaanse ‘echtgenoot’, de marineofficier Pinkerton. Wanneer ze eindelijk de ware toedracht begrijpt, is haar lot bezegeld en volgt ze het pad dat haar erecode haar oplegt. Madama Butterfly markeerde een nieuwe stap in Puccini’s evolutie, waarbij hij zijn muzikale pallet verrijkte met het exotisme van het Verre Oosten. Dat zijn directe emotionaliteit universeel is, blijkt uit de wereldwijde en blijvende populariteit van dit werk. Aan Hotel Pro Forma, bij ons bekend van Rachmaninov Troika in 2015, om Oost en West samen te brengen in een theaterritueel voor vandaag. Kazushi Ono dirigeert deze partituur voor het eerst.

 - (26 jan 2017)

De leden van de Club van de Universitaire Stichting en hun parner werden hartelijk uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie op donderdag 26 januari 2017 om 17.30 u. Bij deze gelegenheid organiseerden we een gedachtenwisseling met als thema: "Iedereen neutraal? Bestaat er nog een filosofisch verschil tussen Belgische universiteiten — en moet er nog één zijn?" en als deelnemers ererector Mark Waer (KU Leuven) en pro-recteur Didier Viviers (ULB), gemodereerd door Prof. Philippe Van Parijs (UC Louvain).

 - (02 dec 2016)

In het kader van de reeks  "World of Cities", in samenwerking met de Fondation Pierre Laconte,  wordt in het tweede semester 2016 het hoofdthema "De kwaliteit van het stedelijk en landelijk leefmilieu in een veranderende planeet " behandeld. 

Een derde lunch-debat behandelt het thema “Kwaliteit van het landschap en kwaliteit van het stedelijk en landelijk leefmilieu” en wordt ingeleid door Bas Smets 

De heer Bas Smets is actief als ingenieur-architect en landschapsarchitect.en is gespecialiseerd in de strategische ontwikkeling van het landschap en de constructie van publieke ruimten.

Meer informatie over zijn activiteiten kan gevonden worden op http://www.bassmets.be/team/.

De inleiding wordt in het Nederlands geformuleerd, tijdens het debat kunnen Nederlands, Frans en Engels gebruikt worden.  

 - (01 dec 2016)

Geleid bezoek aan de tentoonstelling in Bozar (N/F), gevolgd door het Sint-Niklaasdiner in de Universitaire Stichting.

A FEVERISH ERA IN JAPANESE ART, EXPRESSIONISM IN THE 50’s AND 60’s

In de turbulente jaren na de Tweede Wereldoorlog trok Japan een bonte veelheid aan invloedrijke kunstenaars aan. Sommige van hun revolutionaire experimenten en performances oefenden een sterke invloed uit op artistieke bewegingen in de westerse underground scene van de jaren ’60 en ’70. BOZAR toont een greep uit deze artistieke bewegingen waaronder het Japanse avant-gardecollectief Gutaï. De tentoonstelling maakt deel uit van het culturele programma waarmee Japan en België hun 150-jarige diplomatieke vriendschap vieren.

http://www.bozar.be/nl/activities/111529-a-feverish-era-in-japanese-art

Pagina's