Filosofisch-literaire verkenning met Prof. Mark Eyskens

In zijn 58e boek "Wat ligt er ten noorden van de Noordpool?  De zin van zin zoeken" (428 pp. Witsand Uitgevers), richt Mark Eyskens zich tot een denkbeeldige professor, die hij aanspreekt in de je-vorm. Het is dus een "je- en jij-boek", een reisverhaal naar het hoge Noorden maar ook ee filosofische roman waarin vragen worden gesteld over het reilen en zeilen van de wereld en haar mensen. Een denkbeelige professor onderneemt een zin zoekende reis naar het noordpoolgebied, op zoek naar het wonderbaarlijke poollicht. Aan boord van het cruiseschip, waar hij lezingen geeft en veel tafelgesprekken animeert, ontmoet hij een oud- studente, Rebecca, met wie hij zeer diepgravende gesprekken aanknoopt. Rebecca houdt zich, samen met haar moslim vriend Saïd, bezig met de- radicalisering en interlevensbeschouwelijke dialoog. Tijdens de reis doen zich dramatische gebeurtenissen voor, die verwijzen naar de actualiteit. Breaking news. De professor en Rebecca, die een doctoraal proefschrift schrijft, worden verpletterd door een existentiële vragen over leven, liefde, lijden en dood. Het boek is impressionistisch maar ook expressionistisch, veelkleurig tachistisch, en zelfs deconstructivistisch. Soms doodernstig maar ook ironisch en sarcastisch, lichtvoetig en zwaarwichtig. Omdat het leven nu eenmaal zo is. Beide hoofdpersonen worden licht-dronken, de meest benevelende van alle dronkenschappen, als zij zich laven aan het poollicht, waar aan de horizon, die ook einder heeft, licht en God synoniemen worden. En dus geworden zijn. Zij ervaren dat de levensvragen ook groeien op het poolijs en dat het zoeken naar de zin van het menselijke zin zoeken nooit zinloos is. 

Criticus : Kurt Van Eeghem, cultureel en literair radio-, Klara- en televisiepresentator. 

Gevolgd door een signeersessie en een cocktail / walking dinner.