Tentoonstelling "Renaissanceportretten uit de Lage Landen"

Geleid beszoek aan de tentoonstelling "Renaissanceportretten uit de Lage Landen" in het paleis voor Schone Kunsten, gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

In de renaissance kende de portretkunst een enorme bloei. Het individu kreeg een plaats in de samenleving en gegoede burgers lieten zich graag afbeelden. In FACES THEN ontdek je 50 portretten uit de 16e eeuw van meesters als Quinten Metsys, Joos van Cleve of Joachim Beuckelaer. Zij vereeuwigden hun tijdgenoten in verbluffend knappe en extreem gedetailleerde, bijna fotorealistische schilderijen. Deze portretten werden gemaakt in de belangrijkste centra van de Nederlanden en hadden vaak een uiteenlopende functie.