Platform Wiskunde Vlaanderen

Platform Wiskunde Vlaanderen vzw stelt zich tot doel: het versterken, organiseren en stroomlijnen van de wiskunde in Vlaanderen, als belangrijk kennisgebied in de Vlaamse kennismaatschappij, in het bijzonder op het vlak van publiek bewustzijn, onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit gebeurt door het gecoördineerd samenbrengen van de verschillende actoren binnen de Vlaamse, wiskundige gemeenschap; het ontwikkelen van gedeelde visies en gedragen standpunten met alle geledingen van de Vlaamse wiskundige gemeenschap; en informatieverstrekking, sensibilisering en campagnes om de beeldvorming over wiskunde te verbeteren.  Daarnaast is Platform Wiskunde Vlaanderen een aanspreekpunt voor alles wat met wiskunde in Vlaanderen te maken heeft: zowel voor overheden, onderwijsactoren, de industrie, burgers en media.

Contact: 
Contact: info@platformwiskunde.be