Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht (BGIR)

Het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht werd in april 1977 opgericht als een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Volgens haar statuten heeft het Genootschap tot doel om in een geest van wetenschappelijke objectiviteit, bij te dragen tot de vooruitgang van het internationaal recht en een permanent contact te onderhouden tussen allen die in België en in het buitenland belangstelling voor deze rechtstak betonen. Het Genootschap telt momenteel meer dan 70, zowel Belgische als buitenlandse, leden. Onze leden zijn hoogleraar, onderzoeker, doctorandus of practicus, actief – in België of in het buitenland – op het gebied van het internationaal publiek- of privaatrecht.

Contact: 
Christophe Deprez (Christophe.Deprez@uliege.be)