European Nuclear Education Network

ENEN is een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Het hoofddoel van ENEN is het behoud en de verdere ontwikkeling van expertise op nucleair gebied door hoger onderwijs en opleiding in Europa.

Contact: 
Mr. GABRIEL PAVEL Executive Director gabriel.pavel@enen.eu Tel +32 483 24 03 30