Lunchdebat “Het leefmilieu, mondiaal en lokaal"

Het debat "Het leefmilieu, mondiaal en lokaal: reflecties op de vooravond van de wereldconferenties over klimaat en leefomgeving” werd ingeleid door Patrick van HAUTE, directeur van het Secretariaat van de Raad en het Directiecomité van de OESO (in het Frans). 

De spreker, uit een familie van Belgische diplomaten, bekleedt een belangrijke functie aan de top van de OESO – een organisatie van alle geïndustrialiseerde landen – en is niet onbekend met de OESO-standpunten op het gebied van milieu en energiebesparing. Klimaatverandering en het stedelijk milieu zijn immers met elkaar vervlochten; de spreker gaf een overzicht van de verstedelijking, verbonden met de demografische groei, en liet zijn licht laten schijnen op het te volgen beleid op het vlak van vervoer en stedelijk leefmilieu – in lijn met de OESO-rapporten over België – en de maatregelen die de Belgische overheden moeten nemen om deze uitdagingen aan te gaan.

Een verslag van dit debat vindt u op http://www.ffue.org/2015/04/a-world-of-cities-brussels-02102015/.