Lunch-debat «DE STAD VAN MORGEN: BEDENKINGEN EN VOORSTELLEN»

Derde lunch-debat in het kader van de cyclus internationale lunch-debatten die de Universitaire Stichting organiseert, samen met de "Foundation for the Urban Environment Pierre Laconte", over het thema “A World of Cities”, bestemd voor de leden van de US en een breder publiek (bevriende kringen en verenigingen, faculteiten en persoonlijkheden uit de economische, sociale en culturele wereld). 

Het debat wordt ingeleid door Paola Vigano.

Paola Vigano doceert aan de Unviversiteiten Harvard en Venetië. Met Bernardo Secchi, onlangs overleden, heeft zij stedelijke plannen ontworpen over de ganse wereld, inbegrepen in België het befaamde Masterplan van Antwerpen en het SpoorNoord Park, het Centrum van Kortrijk en een toekomstvisie voor Brussel in 2040. Zij zal ons haar stedenbouwkundige hoofdideeën uiteenzetten, alsook kanttekeningen maken gebaseerd op haar eigen ervaringen en op andere buitenlandse ervaringen van belang, zoals de «Internationale Bau Austellungen».