Geopolitiek van de nieuwe energiebronnen

Lunch-debat: "Geopolitiek van de nieuwe energiebronnen" met Prof. S. Furfari

Samuele Furfari is dé energiespecialist van de EU en adviseert nu de DG Energie bij de Europese Commissie. Hij is professor aan de de ULB en publiceerde een groot aantal boeken, waaronder twee encyclopedische boeken over de geopolitiek van energie in 2017 (tweemaal 600 pagina’s). Hij nam deel aan het FU-US debat van 7/11/2017 (link voor de voorlopige conclusies). Hij overlooptl de nieuwe uitdagingen van de wereldwijde energievoorziening, met name de spectaculaire toename van gasvoorraden, waarvan de uitbating een geopolitieke uitdaging zal zijn.  Op Europees niveau constateert hij het isolement van Europa, waar een gemeenschappelijk energiebeleid ontbreekt, in vergelijking met andere continenten en de consequenties die daaruit kunnen voortvloeien.