Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Imagine Istanbul”

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Imagine Istanbul” in Bozar, gevolgd door een Sinterklaasdiner in de Universitaire Stichting.

Istanbul is een katalysator van culturele processen, wat permanent haar betekenis, belang en aanblik heeft veranderd. Istanbul ontwikkelt zich continu en blijft het hoofd bieden aan een enkelvoudige voorstelling, een scherp omlijnd verhaal of om het even welke veralgemening. Daarom is Istanbul een onvermoeibare muze. ‘Imagine Istanbul’ bekijkt enkele toonaangevende kunstenaars uit de 20ste-eeuwse Turkse fotografie - maar ook uit de muziek, film en literatuur - om te illustreren hoe deze kunstvormen de manier waarop we de stad zien bepalen. De expo verkent een reeks fotografische revelaties, werkstukken die zich voortbewegen langs het water dat de stad in tweeën splitst.