Geleid bezoek aan de Afdeling en de reserves Oude Kunst

Geleid bezoek aan de Afdeling en de reserves Oude Kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel onder begeleiding van conservator Joost Vander Auwera, gevolgd door een lunch in de Universitaire Stichting. Taal (N/F) afhankelijk van de deelnemers.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel zijn een Belgische Federale Wetenschappelijke Instelling.

Musea in het meervoud, want niet enkel het museum voor Oude en Moderne Kunst aan de Regentschapslaan, maar ook het Meunier- , het Wiertz- en het Magritte-Museum behoren er toe, net als het Bruegelhuis. De missie van het museum is eveneens meervoudig: het verwerven van kunsthistorisch relevante en museum-waardige kunstwerken de conservatie en restauratie van de verzamelingen, de wetenschappelijke studie ervan en de ontsluiting van deze artistieke schat voor een breed en inclusief  publiek door tijdelijke tentoonstellingen, rondleidingen en een gediversifieerd aanbod van educatieve en culturele activiteiten.  

Met een verzameling van circa 25.000 kunstwerken (waarvan ongeveer de helft werken op papier die niet permanent zijn tentoongesteld  wegens het risico op lichtschade) wordt gepoogd een representatief overzicht te bieden van de kunst in onze gewesten, in het bijzonder van de schilder- beeldhouw- en tekenkunst, vanaf circa 1400 tot de moderne kunst die de toets van de tijd heeft doorstaan.

De Oude Kunst is er vertegenwoordigd met werken van beroemde meesters zoals Rogier Van der Weyden, Hiëronymus Bosch, Pieter Bruegel de Oude, Rubens, Van Dyck en Jordaens.

De deelnemers krijgen tijdens dit bezoek een deskundig gegidste uitleg in de  zalen van dit rijke oude museumbezit.  Onder leiding van conservator Joost Vander Auwera krijgen zij daarnaast  exclusief toegang tot de reserves oude kunst en de restauratie-ateliers die normalerwijze niet voor het publiek toegankelijk zijn. Zo krijgen zij een kijk achter de schermen en wel vanuit het perspectief van de museumprofessional.  

10:15 : verzamelen via hoofdingang Museumstraat 9 - Corona- paspoort en mondmasker hoe dan ook individueel verplicht !

10:15-10:30: vestiaire en uitdelen ingangstickets

13:00 : lunch in de US

Over de begeleider

Dr. MBA Joost Vander Auwera (born 24 January 1957) is a Belgian art historian and museum curator. He is an acknowledged expert on Seventeenth Century Flemish painting and the leading expert on the paintings of Jacob Jordaens, Abraham Janssens, and Sebastian Vrancx.

Vander Auwera was born in Bruges and graduated from Ghent University, where he received his M.A. and Ph.D after research and dissertations on the Flemish Baroque painters Sebastian Vrancx (1573-1647) and Abraham Janssen van Nuyssen (c.1571/75-1632). He also received an M.B.A. from the Vlerick Leuven Ghent Management School with an MA thesis on the make or buy decision as to logistic museum services. He was a teaching assistant of Prof. Dr. Ir.-Arch. Roger-A. d’Hulst and Prof. Dr. Claire Van Damme at Ghent University, Professor in Museology and Cultural Management at the same University, Professor for art history at the multidisciplinary Master post Master on Connoisseurship at VUB University and Visiting Professor for the Summer School on Arts of The Netherlands of Duke University (Durham, NC, USA).

Vander Auwera has authored some 75 publications on 17th Century Flemish painting and museum administration. With Dr. Sabine van Sprang, he curated the exhibition Rubens. A Genius at Work, 2007-8 at the Brussels museum. In 2012-3, he co-curated the first exhibition on Jacob Jordaens held in Brussels since 1928 and the first in Germany (it showed in both Brussels and the Museumslandschaft Hessen Kassel), Jordaens and the Antique. He was a contributing author to the Jordaens 1593-1678 exhibition catalogue, Petit Palais, Paris, in 2013.

He is a Vice-President and member of the Board of the International Committee on the History of Art (C.I.H.A. Paris-Rom).

He is Senior Curator at the Old Masters Department of the Royal Museums of Fine Arts of Belgium in Brussels and the Co-Founder and Project Leader of the international multidisciplinary Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project, leading  a team of 15 scholars, belonging to 9 different nationalities.