Europeaan: iemand die heimwee heeft naar Europa

Avond-debat (N/F) “Europeaan: iemand die heimwee heeft naar Europa.” (Milan Kundera). Een gesprek over Europa’s al dan niet gedeelde geschiedenis en cultuur met Mia Doornaert (columniste van “De Standaard”) en Luc Devoldere (Hoofdredacteur Ons Erfdeel vzw en schrijver).

Moderator: Prof. Dr. Hendrik Vos (UGent)

gevolgd door een walking cocktail in de Universitaire Stichting.

“In de Middeleeuwen berustte de Europese eenheid op de gemeenschappelijke godsdienst. In de Moderne Tijd stond deze haar plaats af aan de cultuur (aan de culturele schepping) die de realisering werd van de hoogste waarden, waardoor de Europeanen elkaar herkenden, zich kenmerkten en identificeerden. Welnu, heden ten dage staat de cultuur op haar beurt haar plaats af. Maar aan wat en aan wie? In welk domein zullen de hoogste waarden, in staat om Europa te verenigen, zich realiseren? In de technische topprestaties? De markt? De politiek met het democratisch ideaal, het principe van de tolerantie? Maar als die tolerantie geen bescherming meer biedt aan enige rijke schepping of grote gedachte, wordt ze dan niet leeg en nutteloos? Of kun je het verdwijnen van een cultuur verstaan als een soort bevrijding waaraan je je vol euforie moet overgeven? Ik weet het niet. Ik geloof alleen te weten dat de cultuur haar plaats al heeft afgestaan. Zo trekt het beeld van de Europese identiteit zich in het verleden terug. Europeaan: iemand die heimwee heeft naar Europa.”