“De Ottomaanse Oriënt in de kunst van de Renaissance”

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Het Rijk van de Sultan - De Ottomaanse Oriënt in de kunst van de Renaissance” in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

Op 29 mei 1453 maakten de Ottomanen zich meester van Constantinopel. Het nieuws over de val van de stad verspreidde zich snel over Europa. De komst van de Ottomanen vormde het begin van een ware fascinatie voor deze hoogstaande cultuur en haar wetenschap. Kunstenaars uit alle hoeken van Europa staken de Bosporus over, de handel tierde welig en de culturele uitwisseling bereikte een hoogtepunt. De optelsom van dat alles leidde tot een groot aantal kunstwerken die deze interculturele dynamiek reveleren. De tentoonstelling toont de vaak dubbelzinnige aantrekkingskracht die het Midden-Oosten uitoefende op westerse kunstenaars, en focust op de invloed van de islamitische wereld op het renaissancedenken. Met werken van Bellini, Carpaccio, Dürer, Titiaan en anderen.