Coördinatie tussen ruimtelijke ordening, verkeer en milieu

Lunch-debat "Is een coördinatie realiseerbaar tussen ruimtelijke ordening, verkeer en milieu in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en in de centrale metropool van België?" (F) met medewerking van B. Périlleux (Directeur-Dienstchef, Brussel Stedenbouw en Erfgoed) en Ing. A. Monneaux.

Benoît Périlleux is gastdocent aan de UCLouvain en medeauteur van het monumentaal boek "Urbanisme aux 19e et 20e siècles. Bruxelles. Histoire de planifier", 496 blz. groot formaat in vierkleurendruk, Mardaga 2017. Hij werd rechtstreeks betrokken in de voorbereiding van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) van Gewest Brussel. 
Ing. Annabel Monneaux is belast met de coördinatie van het Regionaal Mobiliteitsplan «Good Move» bij Brussel- Mobiliteit..

Verslag