Causerie Mithras & Franz Cumont

In het kader van onze leden aan het woord, hielden we een causerie "Mithras, Franz Cumont en de blik op de Oriënt" met prof. Danny Praet (UGent) (N) en "Le Mystère Mithra. Plongée au cœur d’un culte romain"  met M. Richard Veymiers (F), Directeur du Domaine et Musée royal de Mariemont op 8 maart 2022 om 17 uur in de Universitaire Stichting. Na de gedachtewisseling volgde een hapje en een drankje.

Informatie over de causerie

Richard Veymiers, Directeur du Domaine et Musée royal de Mariemont : À la découverte du culte romain de Mithra. Valorisation d’un patrimoine européen
Iedereen die gepassioneerd is door het oude Rome en de rijkdom van zijn religieuze landschap kruist op een gegeven moment het pad met Mithra: een god die zich lijkt te onderscheiden van alle anderen, en wiens naam een hele verbeelding oproept die betrekking heeft op het Oosten, op de Romeinse legioenen, en aan de concurrerende mysterieculten van het ontluikende christendom. Dit nog steeds belangrijke beeld, dat rechtstreeks voortvloeit uit het werk van de afgelopen eeuwen, en in het bijzonder uit dat van de Belgische historicus Franz Cumont, wordt geleidelijk herzien ten gunste van nieuwe archeologische ontdekkingen die een meer gedetailleerd begrip van de oude religieuze wereld mogelijk maken. Mithra en zijn cultus worden nu in een nieuw licht onthuld en wat de tentoonstelling "Le Mystère Mithra. Plongée au coeur d’un culte romain” voorstelt, is om dat vanuit een kern van werken uit de vier hoeken van Europa naar verschillende doelgroepen te zenden en te promoten.

Prof. dr. Danny Praet, UGent : Mithras, Franz Cumont et le regard sur l'Orient / Mithra, Franz Cumont en de blik op de Oriënt
In 2022 herdenkt de wetenschappelijke wereld de Gentse hoogleraar Franz Cumont (1868-1947) die 75 jaar geleden is overleden. Cumont was de grote specialist van de hiernamaalsvoorstellingen in de Romeinse periode en van de Oosterse mysterie-culten zoals de cultus van de Perzische Mithra. Cumont reisde intensief in het Nabije Oosten en deed opgravingen in Syrië. Hij deed vele aankopen voor de musea van Brussel en Mariemont, waar sinds november 2021 een tentoonstelling over Mithras loopt. Hij was een van de stichters van de Academia Belgica in Rome en zijn archieven in Gent en Rome (brieven, foto's,...) zijn kostbare documenten voor de geschiedenis van de wetenschap. De Bibliotheca Cumontiana is een internationaal project om zijn verzameld werk opnieuw uit te geven en zijn archieven zijn ook belangrijk voor de tentoonstellingen in Gent en Rome over zijn leven en werk. In Gent start de tentoonstelling over Cumont "Licht uit het Oosten / licht op het Oosten" in juni 2022. Cumont was vooruitstrevend in zijn positieve appreciatie van de Oriënt maar zijn westerse wetenschappelijke blik op de Oriënt als “mysterieus” is toch ook beïnvloed door het kolonialisme. Zijn vergelijkende studies van Mithras en het christendom brachten Cumont in conflict met de Katholieke regering. Hij verliet België in 1913 en leefde afwisselend in Parijs en in Rome. Zijn werk blijft belangrijk voor de ontvoogding van de godsdienstwetenschap, en voor de geschiedenis van de culturele interacties tussen de Oudheid en de Moderniteit, tussen Oost en West.