Bezoek aan de tentoonstelling “Anatolia. Land van rituelen”

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Anatolia. Land van rituelen” in Bozar, gevolgd door een jachtdiner in de Universitaire Stichting.

Anatolië is van oudsher een brug tussen Europa en Azië, waar tal van migraties zorgde voor een buitengewoon boeiende culturele uitwisseling. Het is misschien wel de grootste bakermat van culturen, met een ongezien rijk patrimonium, dankzij een twaalf millennia lange, ononderbroken opeenvolging van beschavingen. Hoe verschillend die opeenvolgende beschavingen ook waren, het is opvallend hoe cultus en rituelen werden doorgegeven.