Taal & Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie / Language Variation in the Low Countries

Publication type: 
Magazine
Citation: 

Taal & Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie / Language Variation in the Low Countries, Amsterdam University Press

Description: 

Taal en Tongval is een wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen, waarin ook aandacht wordt geschonken aan naburige taalgebieden en aan het Nederlands verwante talen. Alle vormen van variatie kunnen worden besproken, o.a. geografische, sociale, etnische, stilistische en diachrone variatie. Verder mogen daarbij ook alle aspecten van de menselijke taal aan de orde komen. Het blad staat zowel open voor empirisch werk als voor studies die een verbinding leggen tussen taalvariatie en theoretische taalkunde. 

Taal en Tongval: Language Variation in the Low Countries is a bilingual journal devoted to the scientific study of language variation in the Netherlands and Flanders, in neighbouring areas and in languages related to Dutch. All types of variation are covered, including but not restricted to geographical, social, ethnic, stylistic and diachronic variation. Articles may deal with all aspects of human language. The journal welcomes both empirical work as well as studies linking language variation to developments in theoretical linguistics.

Publisher: 
Amsterdam University Press
Reference number: 
ISSN (print): 0039-8691 e-ISSN (online): 2215-1214