Tijdschrift voor Filosofie

Publication type: 
Magazine
Citation: 

Tijdschrift voor filosofie, Peeters. Leuven

Description: 

Het Tijdschrift voor Filosofie: Louvain Journal of Philosophy is een internationaal tijdschrift voor continentale wijsbegeerte en geschiedenis van de wijsbegeerte. Het publiceert thematische, historische en kritische studies in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Afrikaans, met een samenvatting in het Engels. Elke bijdrage wordt dubbelblind beoordeeld door ten minste twee deskundigen, afkomstig van verschillende universiteiten. Het Tijdschrift voor Filosofie, gesticht in 1939, verschijnt viermaal per jaar en is ook online beschikbaar. Het wordt geleid door een onafhankelijke redactie, die gevestigd is in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) en bijgestaan wordt door een internationale redactieraad.

Publisher: 
Peeters, Leuven
Reference number: 
E-ISSN 2031-8952 BE ISSN 0040-750X