Handelingen

Publication type: 
Magazine
Description: 

De Handelingen is het tijdschrift van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor taal- en letterkunde, geschiedenis en klassieke studies (KZM). De KZM is een pluralistische, interuniversitaire wetenschappelijke vereniging, met als bijzondere doelstelling het gebruik van het Nederlands als wetenschapstaal te bevorderen en een forum te bieden aan jonge afgestudeerden. De Handelingen verschijnen 1x per jaar en bevatten bijdragen uit de taalkunde, literatuur, geschiedenis en klassieke studies die aan externe peer-review zijn onderworpen. Alle nummers verschijnen sinds kort online in Open Access.