Fernand Collin Prize for Law

The Fernand Collin Prize for Law aims at stimulating junior researchers at Belgian institutions in the area of law. The award was established in honour of Fernand Collin (1897-1990), who was president of Kredietbank from 1938 to 1973. He was also a professor at the Catholic University of Leuven. He published an article in the Yale Law Journal on the idea of a European currency as early as 1962.

The Prize, worth 7,500 €, is awarded every two years to a researcher at a Belgian academic institution for a Dutch-language scholarly work on law. Below you will find the list of the laureates. By clicking the name you get more information on the research work.

The University Foundation organizes the jury activities for the award of the Fernand Collin Prize for Law. Since this Prize is restricted to scientific works in Dutch, the participation form and the regulations are only provided in Dutch.

Tim OPGENHAFFEN (KULeuven)

Vrijheidsbeperkingen in de zorg. 
(Intersentia, Antwerpen, 2020, XX + 958 p.)

Joost HUYSMANS (KU Leuven)

“Legitieme verdediging”, (Intersentia, Antwerpen, 2017, 958 p. )

Sofie COOLS (KU Leuven)

 De bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur in de NV, Roularta Media Group, 2015, 735 blz

Tom DECAIGNY  (VUB) 

Tegenspraak in het vooronderzoek. Een onderzoek naar de meerwaarde van een vroege participatie van de verdachte in de Belgische strafprocedure (Intersentia, 2013, 719 blz. )

Jürgen VANPRAET  (Universiteit Antwerpen)
 
De latente staatshervorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State.

Ingrid BOONE (Universiteit Gent)
 
Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke

Silvia VAN DYCK (KULeuven)
 
Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften

Steven LIERMAN (Universiteit Antwerpen)
 
Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid. Gezondheidsrechtelijke analyse aan de hand van het gebruik van ioniserende straling in de geneeskunde, Antwerpen, Intersentia, 2004, 605 p.

Johan DU MONGH (KULeuven)  
 
De erfovergang van aandelen

Britt WEYTS (Universiteit Antwerpen) 

De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

 Erik CLAES (KULeuven)  

Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Een grondslagentheoreische benadering.

Annelies WYLLEMAN (Universiteit Gent)  
 
Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel privaatrecht

Piet VAN NUFFEL  (KULeuven) 

De rechten van nationale overheden in het Europees recht

Patricia POPELIER (Universiteit Antwerpen) 

Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving

Piet TAELMAN (Universiteit Gent) 

Het gezag van het rechterlijk gewijzigde in het gerechtelijk recht - begripsbepaling en -afbakening

Sophie STIJNS (KULeuven) 

De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten naar Belgisch recht, getoetst aan het Franse en het Nederlandse recht

Thierry VANSWEEVELT (Universiteit Antwerpen)

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis

Jan VELAERS (Universiteit Antwerpen) 

De juridische vormgeving van de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting

Aloïs VAN OEVELEN (Universiteit Antwerpen)
 
De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht

Michel FLAMEE (VUB)  
 
Octrooieerbaarheid van software. Rechtsvergelijkende studie : België, Nederland, Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en het Europees octrooiverdrag

Koenraad LENAERTS  (KULeuven)

Constitutie en rechter. De rechtspraak van het Amerikaanse Opperste Gerechtshof, het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Marc MARESCEAU (Universiteit Gent) 

De directe werking van het Europees gemeenschapsrecht

 Willy VAN RIJCKEGHEM (Universiteit Gent) 

Een econometrische studie van het dynamisch verband tussen inflatie en werkloosheid: een internationale vergelijking

Walter VAN GERVEN (KULeuven)

Het toegeven van premies in het Klein Europees handelsverkeer