Prix Fernand Collin de droit

Le prix Fernand Collin bisannuel de Droit, actuellement d’une valeur de 7 500 €, a été instauré pour encourager les chercheurs dont le travail contribue considérablement à promouvoir la science de droit en Belgique. La liste des lauréats se trouve ci-dessous. 

Le Prix a été instauré pour honorer Fernand Collin (1897-1990), président de la Kredietbank de 1938 à 1973. Fernand Collin était aussi professeur à l'Université catholique de Louvain. Déjà en 1956 il a proposé l'ideé d'une union monétaire en Europe dans une conférence au Yale Law School, comme mentionné dans cet article.

Etant donné que de plus en plus d'ouvrages scientifiques dans les universités flamandes sont rédigés en anglais, il a été décidé, en plus du Prix Fernand Collin pour les ouvrages néerlandophones (les années paires), d'organiser un Prix (les années impaires)  pour les ouvrages en langue anglaise pour des travaux de doctorat ou d'autres travaux de recherche menés dans des universités en Flandre. Ce Prix Fernand Collin pour des travaux anglophones a été organisé pour la première fois en 2023.

La Fondation Universitaire a pris en charge l’organisation des activités du jury interuniversitaire du Prix Fernand Collin de Droit et l’organisation de ce prix prestigieux.  

Étant donné que ce prix ne s’adresse qu’aux travaux réalisés dans les universités en Flandres, les règlements et le formulaire de participation sont mis à disposition sur la version néerlandophone du site..

Lauréats

Sarah LAMBRECHT (UA)

Convention through States’ Eyes. Embedding of the European Convention on Human Rights in States Parties.

Laureate of the first Fernand Collin Prize for English language research works

Janek Tomasz NOWAK  (KULeuven)

Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter
(412 pp.)

Tim OPGENHAFFEN (KULeuven)

Vrijheidsbeperkingen in de zorg. 
(Intersentia, Antwerpen, 2020, XX + 958 p.)

Joost HUYSMANS (KU Leuven)

“Legitieme verdediging”, (Intersentia, Antwerpen, 2017, 958 p. )

Sofie COOLS (KU Leuven)

 De bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur in de NV, Roularta Media Group, 2015, 735 blz

Tom DECAIGNY  (VUB) 

Tegenspraak in het vooronderzoek. Een onderzoek naar de meerwaarde van een vroege participatie van de verdachte in de Belgische strafprocedure (Intersentia, 2013, 719 blz. )

Jürgen VANPRAET  (Universiteit Antwerpen)
 
De latente staatshervorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State.

Ingrid BOONE (Universiteit Gent)
 
Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke

Silvia VAN DYCK (KULeuven)
 
Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften

Steven LIERMAN (Universiteit Antwerpen)
 
Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid. Gezondheidsrechtelijke analyse aan de hand van het gebruik van ioniserende straling in de geneeskunde, Antwerpen, Intersentia, 2004, 605 p.

Johan DU MONGH (KULeuven)  
 
De erfovergang van aandelen

Britt WEYTS (Universiteit Antwerpen) 

De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

 Erik CLAES (KULeuven)  

Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Een grondslagentheoreische benadering.

Annelies WYLLEMAN (Universiteit Gent)  
 
Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel privaatrecht

Piet VAN NUFFEL  (KULeuven) 

De rechten van nationale overheden in het Europees recht

Patricia POPELIER (Universiteit Antwerpen) 

Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving

Piet TAELMAN (Universiteit Gent) 

Het gezag van het rechterlijk gewijzigde in het gerechtelijk recht - begripsbepaling en -afbakening

Sophie STIJNS (KULeuven) 

De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten naar Belgisch recht, getoetst aan het Franse en het Nederlandse recht

Thierry VANSWEEVELT (Universiteit Antwerpen)

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis

Jan VELAERS (Universiteit Antwerpen) 

De juridische vormgeving van de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting

Aloïs VAN OEVELEN (Universiteit Antwerpen)
 
De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht

Michel FLAMEE (VUB)  
 
Octrooieerbaarheid van software. Rechtsvergelijkende studie : België, Nederland, Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en het Europees octrooiverdrag

Koenraad LENAERTS  (KULeuven)

Constitutie en rechter. De rechtspraak van het Amerikaanse Opperste Gerechtshof, het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Marc MARESCEAU (Universiteit Gent) 

De directe werking van het Europees gemeenschapsrecht

 Willy VAN RIJCKEGHEM (Universiteit Gent) 

Een econometrische studie van het dynamisch verband tussen inflatie en werkloosheid: een internationale vergelijking

Walter VAN GERVEN (KULeuven)

Het toegeven van premies in het Klein Europees handelsverkeer