Périodiques scientifiques

La Fondation Universitaire peut accorder des subsides pour favoriser la publication de périodiques de niveau scientifique élevé, dont la rédaction scientifique est située en Belgique.

ATTENTION :  Les demandes de subvention pour les périodiques scientifiques doivent être soumises par le biais d'un nouveau système " en ligne ". Ce système facilite le travail des demandeurs et du secrétariat de la Fondation Universitaire.  

Ce lien donne accès au système de soumission, où le règlement, une description de la procédure et les formulaires de soumission " en ligne " sont disponibles.

Merci d'envoyer des remarques sur le système en ligne, des corrections et des suggestions à fu.us@universityfoundation.be

Périodiques scientifiques, subventionnés par la Fondation Universitaire.

Ci-dessous vous trouvez une liste alphabétique des périodiques scientifiques auxquels un subside a été accordé par la Fondation Universitaire.

Academia Press

Cahier voor Literatuurwetenschap (CLW) is de peer reviewed publicatie van de Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap (VAL) en staat open voor alle onderzoekers in binnen- en buitenland die actief zijn in deze vakgebieden. Elk jaar verschijnt een themanummer, samengesteld door gastredacteuren uit verschillende Belgische universiteiten. In de rubriek "Het veld" maakt het CLW ruimte voor beknopte voorstellingen van literatuurwetenschappelijke disciplines.

Association Égyptologique Reine Elisabeth a.s.b.l. (AERE)

Créée par Jean Capart en souvenir de la visite que la Reine Élisabeth fit au tombeau de Toutankhamon, le 18 février 1923, l’Association Égyptologique Reine Élisabeth s’est donné pour mission de favoriser le développement, en Belgique, des études égyptologiques et papyrologiques. Ses champs d’intérêt sont l’histoire et la civilisation de l’Égypte pharaonique, gréco-romaine, chrétienne et arabe. Depuis 1925, la Chronique d’Égypte est l’organe de l’Association.

CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politiques), Bruxelles

Collection historique du CRISP, le Courrier hebdomadaire paraît depuis 1959, à raison de 40 numéros par an, en livraison simple ou double. Chaque volume est consacré à l’analyse d’un sujet précis, est rédigé par un ou plusieurs spécialistes et est soumis à un panel de relecteurs. Cette collection s’adresse tant aux chercheurs qu’aux acteurs socio-politiques et, plus largement, à toute personne désireuse d’approfondir les sujets traités.

Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

De Gulden Passer, opgericht in 1923, is een internationaal, peer reviewed tijdschrift dat gewijd is aan de geschiedenis van het boek in de Lage Landen en het omliggende buitenland. Het verschijnt tweemaal per jaar en prachtig vormgegeven.
Founded in 1923, De Gulden Passer is an international, peer reviewed journal devoted to the history of printing in the Low Countries and abroad. It appears twice a year and is beautifully designed.

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift dat historisch-filosofische artikels publiceert voor een breed geïnteresseerd intellectueel publiek. De essayrubriek snijdt telkens een actueel thema aan, dat verschillende auteurs op een eigen en onderbouwde manier doorlichten. Tegenspraak wordt daarbij niet geschuwd.

ASBL Degrés

Degrés. Revue de synthèse à orientation sémiologique.

La revue Degrés a été fondée en 1973, avec la collaboration de grandes figures scientifiques (tels Eco, Chomsky, Riffaterre) et artistiques (Michel Butor, qui a inspiré la mise en pages).

Documenta (ISSN 0771-8640) is een belangrijk forum voor de studie van het theater in de Nederlanden. Het is een tijdschrift waarin plaats is voor grondige, wetenschappelijk gefundeerde bijdragen over alle aspecten van het theater, alsook voor essays en kritische beschouwingen. Hoewel het hoofdaandeel van de artikels in Documenta theater en performance is, worden ook bijdragen met betrekking tot muziek, film en nieuwe media in overweging genomen, voor zover zij betrekking hebben op de podiumkunsten.

John Benjamins Publishing Company, Amsterdam

English Text Construction (ETC) is a double-blind peer-reviewed international journal of English Studies published by John Benjamins (Amsterdam & Philadelphia). The journal offers a forum for currently converging tendencies that place the text-constructing subject in centre stage across the three disciplines of English studies, viz. literary studies, linguistics and applied linguistics.

Peeters, Leuven

Ephemerides Theologicae Lovanienses (Louvain Journal of Theological and Canonical Studies) is an internationally distributed peer-reviewed journal. It publishes articles, notes and comments, and reviews (in English, French, German) on all aspects of theology and canon law for an academic readership. The journal appears in four instalments (March, June, September, December). Each issue contains about 180 pages, for a total of ca. 750 pages per volume.

Université libre de Bruxelles

La revue Équivalences a été fondée en 1970 par Jean-Marie Van der Meerschen, sous l’égide de l’Institut supérieur de traducteurs et interprètes (ISTI), aujourd’hui École de Traduction et Interprétation intégrée à la Faculté de Lettres, Traduction et Communication de l’Université libre de Bruxelles (ULB).

SKRIBIS

Ethische discussies zijn van levensbelang voor elke samenleving. Al sinds 1998 biedt Ethiek & Maatschappij een kwaliteitsvol Nederlandstalig academisch platform om ethische thema’s en hun maatschappelijke dimensie kritisch uit te diepen en door te denken. Ethiek en waardenonderzoek kunnen op een steeds grotere belangstelling rekenen van wetenschappers uit verschillende disciplines en van geïnteresseerden in diverse vakgebieden. Ethiek &Maatschappij wenst deze multidisciplinaire en pluralistische benadering te ondersteunen en promoten.

Geologica Belgica is a Belgian journal that welcomes papers concerning all aspects of the earth sciences, with a particular emphasis on the regional geology of Belgium and central Africa. The journal encourages the publication of articles from Belgian junior authors. Papers written in English are preferred, but papers in French, Dutch and German are also accepted. Each paper will be reviewed by at least two reviewers. Journal Policies: Geologica Belgica is an Open Access journal.

Universitätsverlag Winter, Heidelberg

Die Germanistischen Mitteilungen (GM) existieren seit 1975 und sind das einzige germanistische Fachperiodikum Belgiens. Der Wirkungskreis der Zeitschrift hat sich seit ihrer Gründung sukzessive erweitert: Ihre wissenschaftlichen Artikel und Rezensionen zur deutschen Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft sowie zu Deutsch als Fremdsprache positionieren sie heute konsequent in der internationalen Germanistik. Eingesandte Beiträge unterliegen der anonymen Begutachtung durch einen internationalen Gutachterbeirat.

De Handelingen is het tijdschrift van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor taal- en letterkunde, geschiedenis en klassieke studies (KZM). De KZM is een pluralistische, interuniversitaire wetenschappelijke vereniging, met als bijzondere doelstelling het gebruik van het Nederlands als wetenschapstaal te bevorderen en een forum te bieden aan jonge afgestudeerden.

Peeters Publishers

Humanistica Lovaniensia: Journal of Neo-Latin Studies is the leading journal in the field of Renaissance and modern Latin. As well as presenting articles on Neo-Latin topics, the annual journal Humanistica Lovaniensia is a major source for critical editions of Neo-Latin texts with translations and commentaries.

Pages