Cahier voor Literatuurwetenschap

Publication type: 
Magazine
Description: 

Cahier voor Literatuurwetenschap (CLW) is de peer reviewed publicatie van de Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap (VAL) en staat open voor alle onderzoekers in binnen- en buitenland die actief zijn in deze vakgebieden. Elk jaar verschijnt een themanummer, samengesteld door gastredacteuren uit verschillende Belgische universiteiten. In de rubriek "Het veld" maakt het CLW ruimte voor beknopte voorstellingen van literatuurwetenschappelijke disciplines. De bijdragen in "Het veld" bevatten een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en ideeën uit een bepaald onderzoeksgebied, met een bronnenlijst die de lezer naar de voornaamste literatuur ter zake verwijst. In de rubriek "Literatuur en samenleving" wordt ingegaan op de banden tussen literatuuronderwijs, literatuurkritiek en academisch literatuuronderzoek. Daarnaast is er in het CLW plaats voor ingezonden bijdragen die niet onder bovengenoemde rubrieken vallen.

Publisher: 
Academia Press