De Uil van Minerva

Publication type: 
Magazine
Description: 

De Uil van Minerva is een Nederlandstalig tijdschrift dat historisch-filosofische artikels publiceert voor een breed geïnteresseerd intellectueel publiek. De essayrubriek snijdt telkens een actueel thema aan, dat verschillende auteurs op een eigen en onderbouwde manier doorlichten. Tegenspraak wordt daarbij niet geschuwd. Daarnaast verschijnen ook artikels met een meer algemene filosofische en/of historische inslag en een meer dan louter academisch belang. Elk nummer bevat ook een reeks boekbesprekingen, hoofdzakelijk over recent verschenen filosofische of historische literatuur. Geregeld verschijnt ook een kritische bibliografie, waarin verschillende werken over één thema of van één auteur samen worden behandeld.