Lunchdebat "Naar een aanpak van mobiliteit in Vlaanderen".

In het kader van "World of Cities" :

Lunch-debat (N) – “Naar een samenhangende aanpak van mobiliteit en ruimte in Vlaanderen.” met  An Rekkers & Hans Tindemans (Vlaamse Vereniging voor Ruimtelijke Planning - VRP)

In overeenstemming met de presentatie van oktober 2016 door de Vlaamse Bouwmeester Prof. Leo Van Broeck is een paradigmashift noodzakelijk om onze welvaart op peil te houden én voldoende en kwaliteitsvolle open ruimte in Vlaanderen te kunnen behouden. In het mobiliteitsbeleid moet de focus verschuiven van het verbeteren van de verkeersdoorstroming naar een betere bereikbaarheid, meer nabijheid en meer leefkwaliteit. In het ruimtelijk beleid vergt dit een stop op het onnodig aansnijden van groene ruimte. Het - in opmaak zijnde - Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Vlaamse Bouwmeester kiezen daarom resoluut voor verdichting op infrastructuurknooppunten. Het Manifest Mobiliteit 2.0 van VRP, uitdrukking van de breeddgedragen opinie van de leden, toont hoe de verandering effectief kan worden gerealiseerd en aan welke prijs.