THE POWER OF THE AVANT-GARDE

Geleid bezoek (N/F) aan de tenstoonstelling, gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

THE POWER OF THE AVANT-GARDE NOW AND THEN

Avant-garde is een begrip uit de oorlogvoering én de kunst. Avant-garde floreert in samenlevingen in volle verandering. Kunstenaars voorvoelen maatschappelijke revoluties. In de beeldende kunst situeren
we de hoogdagen van de avant-garde tussen 1895 en 1920, met de Eerste Wereldoorlog als internationale breuklijn. Hoe relevant is die baanbrekende kunst nog? Vijftien toonaangevende hedendaagse kunstenaars gaan de dialoog aan met collega’s uit de historische avant-garde, van Ensor en Munch tot de nieuwe bewegingen net na de oorlog. Kunstenaars van nu voelen vaak een nauwe verwantschap met specifieke avantgardekunstwerken. Hun keuze en de dialoog met eigen werk doen je met andere ogen kijken naar ijkpunten uit de moderne kunst. De kracht van de avant-garde is nog lang niet uitgewerkt.

Met werk van o.a. Alexander Archipenko, Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Kazimir Malevich, Franz Marc, Gino Severini in dialoog met David Claerbout, Marlene Dumas, William Forsythe, Gerhard Richter, Sean Scully en Luc Tuymans.