"Meer wegen, meer auto's, meer congestie: welke oplossingen?"

Het debat kadert in het initiatief "A World of Cities" georganiseerd in samenwerking tussen de Universitaire Stichting en de Stichting voor Stedelijk Leefmilieu Pierre Laconte

Het debat werd ingeleid door de heer Alain Flausch, secretaris-generaal van de Internationale Unie voor Openbaar Vervoer en voormalig CEO van de MIVB (in het Frans).

De verkeerscongestie in geheel verstedelijkt België vormt een bijzondere uitdaging voor de vervoerverantwoordelijken, met name voor de MIVB en De Lijn. De voormalige CEO van de MIVB, en momenteel secretaris-generaal van de UITP, stelt innovatieve oplossingen voor om de hoogdringende uitbreidingen van het openbaar vervoernetwerk te financieren en om het marktaandeel van het openbaar vervoer wat betreft de verplaatsingen van personen, dat momenteel een van de laagste van Europa is, te verhogen. Op basis van zijn ervaring die hij ook internationaal opgebouwd heeft, zal hij een originele blik werpen op het vervoer in het door files gekwelde België.

De presentatie en een verslag kan men downloaden door onderstaande documenten te klikken..