Lunch-debat "Toenadering bewerkstelligen tussen de werk- en woonplek in de productieve stad"

Het debat kadert in het initiatief "A World of Cities" georganiseerd in samenwerking tussen de Universitaire Stichting en de Stichting voor Stedelijk Leefmilieu Pierre Laconte.

Het debat zal ingeleid worden door Prof. Kristiaan Borret (UGent), de "Bouwmeester" van Brussel, na die van Antwerpen te zijn geweest (in het Nederlands). 

De mutaties van de productielocaties in het verstedelijkt België naar aanleiding van technologische veranderingen zullen een uitdaging vormen voor de inrichting van het grondgebied en het politieke beheer ervan. De spreker zal het hebben over mogelijke oplossingen die geïnspireerd zijn op zijn concrete ervaring.