Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Pop Art in Belgium”

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Pop Art in Belgium” (ING CENTER, Koningsplein 6, 1000 Brussel), gevolgd door een diner in de Universitaire Stichting.

Over de tentoonstelling:

De tentoonstelling tracht een antwoord te bieden op twee pertinente vragen: “Hoe is de internationale pop in België geraakt?” en “Hoe zijn onze eigen kunstenaars met deze schat aan nieuwe inzichten aan de slag gegaan?” . Aan de hand van topwerken uit verschillende musea en tientallen privéverzamelingen worden de Belgische en buitenlandse popart zij aan zij in een vijftal grote thema’s samengebracht. Die thema’s zijn geen nieuwigheden binnen de kunstwereld, in tegendeel zelfs, het zijn thema’s die sinds mensenheugenis deel uitmaken van de kunst maar onderworpen zijn aan het scherpe en kritische oog van de popart.