Stadsgeschiedenis

Publication type: 
Magazine
Description: 

Stadsgeschiedenis (opgericht in 2006) is het Nederlands-Vlaamse tijdschrift voor onderzoek, reflectie en debat over de stad en haar geschiedenis. De aanpak is interdisciplinair en gericht op een breed scala aan thema's. Naast wetenschappelijke artikelen bevat Stadsgeschiedenis reviews over recente onderzoekstrends, dossiers over actuele maatschappelijke thema's, en interviews met beeldbepalende stadsbestuurders, architecten en historici. Geografisch richt het tijdschrift zich op de Lage Landen door de eeuwen heen. Elk nummer bevat een synopsis van interessante artikelen in binnen- en buitenlandse tijdschriften.
Stadsgeschiedenis richt zich op iedereen die begaan is met de stad en haar historische ontwikkeling: van wetenschappers en archiefmedewerkers tot beleidsmakers, architecten en erfgoedwerkers.
Stadsgeschiedenis komt voort uit een initiatief van het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. De uitgave verschijnt bij Uitgeverij Verloren, Hilversum.

Publisher: 
Uitgeverij Verloren BV Torenlaan 25 NL-1211 JA Hilversum
Reference number: 
ISSN 1872-0676