n/f

Publication type: 
Magazine
Citation: 

n/f, Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France, Liège

Description: 

Met het tijdschrift n/f biedt de Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France een platform voor wetenschappelijke en vakgerelateerde discussie onder neerlandici die in een Franstalige omgeving werkzaam zijn. We verwelkomen bijdragen uit alle wetenschapsgebieden die van belang zijn voor de neerlandistiek: taalwetenschap, toegepaste taalwetenschap, vertaalwetenschap, literatuurwetenschap, cultuurwetenschap en literatuurgeschiedenis, didactiek van het leren van het Nederlands als vreemde taal, en andere.

La revue n/f est publiée par l’Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France, avec le soutien de la Nederlandse Taalunie et de la Fondation Universitaire. Toutes les contributions présentant un intérêt pour la néerlandistique sont les bienvenues, quelle que soit la discipline dont elles relèvent : la linguistique, la linguistique appliquée, la traductologie, la littérature, les études culturelles, l’histoire littéraire, la didactique du néerlandais langue étrangère, etc.

Publisher: 
Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France, Liège
Reference number: 
ISSN 13777645