Het gewicht van de auteur: Stylometrische auteursherkenning in Middelnederlandse literatuur

Publication type: 
Book
Author(s): 
Mike KESTEMONT
Citation: 

Kestemont, M. (2013) Het gewicht van de auteur: Stylometrische auteursherkenning in Middelnederlandse literatuur. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent

Description: 

In de digitale geesteswetenschappen (Digital Humanities) trachten onderzoekers het auteurschap van anonieme teksten met behulp van kwantitatieve methodes te achterhalen. Onderzoek wijst uit dat schrijvers vaak een unieke stijl hanteren, die met de hulp van computers kan worden herkend. Aangezien de Middelnederlandse literatuur rijk is aan anonieme teksten, zou ons inzicht in haar ontwikkelingsgang er sterk op vooruitgaan als wij een aantal van deze teksten zouden kunnen toeschrijven aan bekende auteurs. Het gewicht van de auteur biedt voor het eerst in ons taalgebied een toegankelijke inleiding tot computationele auteursherkenning en gaat in op de mogelijkheden én moeilijkheden die zich voordoen wanneer men deze technieken toepast op historische teksten.

Year of publication : 
2013
Publisher: 
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent
Reference number: 
ISBN 978-90-72474-91-9