Fake news in oorlogstijd. Duitse mediamanipulatie en de Flamenpolitik (1914-1915)

Publication type: 
Book
Author(s): 
Bruno Yammine
Citation: 

Yammine, B. (2021) Fake news in oorlogstijd. Duitse mediamanipulatie en de Flamenpolitik (1914-1915). Leuven university Press

Description: 

Grensverleggende analyse van Duitse propaganda in België in de beginfase van WOI Tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerde de Duitse bezetter België intern te splijten. Dat gebeurde door het voeren van een Flamenpolitik, een beleid dat erop gericht was de Vlamingen of in elk geval de Vlaamse beweging in het harnas te jagen tegen België. Dat lukte, want een klein deel Vlaamsgezinden, de zogenaamde activisten, collaboreerde inderdaad. Vanaf de nazomer van 1914 zou Berlijn in het bezette land de Vlaamse beweging onophoudelijk bestoken met een grootscheepse mediacampagne. De Duitse diensten, gesteund door hun Oostenrijkse bondgenoten, maakten daarbij vooral gebruik van vlugschriften en de geschreven pers, niet alleen in België maar ook in het neutrale Nederland. In de zomer van 1915 was het activisme een feit: een anti-Belgisch Vlaams-nationalisme, waarvan de gevolgen tot op heden voelbaar zijn, had het daglicht gezien. De propaganda die eraan ten grondslag lag was zó vernuftig en ingenieus dat ze niet alleen tijdgenoten overtuigde, maar zelfs meer dan een eeuw later nog steeds historici misleidt. Het is een mooi staaltje van “fake news” avant la lettre.

Year of publication : 
2021
Publisher: 
Leuven University Press
Reference number: 
9789462702707, 9789461663795