Acta Neurologica Belgica

Publication type: 
Magazine
Description: 

Acta Neurologica Belgica is het officiële tijdschrift van acht Belgische nationale verenigingen van professionelen werkzaam in de klinische en basale neurowetenschappen. Acta Neurologica Belgica is een internationaal peer-reviewed neurologisch tijdschrift. Het tijdschrift is opgericht in 1895 en is een van de oudste neurologische publicaties in Europa. Acta Neurologica Belgica is een driemaandelijks tijdschrift dat originele artikelen publiceert in de klinische en basale neurowetenschappen. Het rapporteert ook de proceedings en de samenvattingen van de wetenschappelijke bijeenkomsten van de verschillende partnerverenigingen. Het komt de klinische neurowetenschappers (neurologen, pediatrische neurologen, neuroradiologen, neurofysiologen en neurochirurgen) ten goede, evenals elementaire neurowetenschappers en psychiaters omdat het ook basisartikelen en artikelen over psychiatrische aspecten van neurologische aandoeningen publiceert.

Peer-reviewed and published quarterly, Acta Neurologica Belgicapresents original articles in the clinical and basic neurosciences, and also reports the proceedings and the abstracts of the scientific meetings of the different partner societies. The contents include commentaries, editorials, review articles, case reports, neuro-images of interest, book reviews and letters to the editor. Acta Neurologica Belgica (ANB) is an international peer-reviewed neurological journal. Founded in the early 1900, ANB is one of the oldest neurological publication in Europe. Acta Neurologica Belgica is a quarterly journal that publishes original articles in the clinical and basic neurosciences. It also reports the proceedings and the abstracts of the scientific meetings of the different partner societies. It benefits clinical neuroscientists (neurologists, pediatric neurologists, neuroradiologists, neurophysiologists and neurosurgeons), as well as basic neuroscientists and psychiatrists as it also publishes basic neuroscience articles and articles on psychiatric aspects of neurological disorders.

Publisher: 
Springer