Ongelijkheid en ruimtelijke segregatie in Brugge, 1380-1865

Datum: 
donderdag, 14 december, 2023 - 17:00
Plaats: 
Universitaire Stichting
Afspraak: 
donderdg 14 december 2023 om 17 u

In de reeks over de geschiedenis van de steden komt op donderdag 14 december 2023 om 17 uur Dr. Heidi Deneweth spreken over Brugge : Ongelijkheid en ruimtelijke segregatie in Brugge, 1380-1865.  Moderator : prof. Marc Boone (UGent)

De causerie gaat door in het Nederlands; vragen worden in het N en F gesteld.

Na de lezing wordt u uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

foto: De Rozenhoedkaai te Brugge - Marc Ryckaert (MJJR) - Eigen werk, CC BY 3.0,

Inschrijven tot 7 december.
Deelname: 20€ voor leden en partner, 30€ voor niet-leden.
Inschrijvingsformulier.

Inhoud van de voordracht

Ongelijkheid en ruimtelijke segregatie in Brugge, 1380-1865

Brugge heeft een bewogen evolutie doorgemaakt van middeleeuws centrum van de wereldhandel tot straatarme provinciestad in de negentiende eeuw. In de vijfhonderd jaar die we hier onder de loep nemen wisselden bloeiperioden en zware crises elkaar af. Dit ging gepaard met langzame maar ingrijpende economische veranderingen, grote migratiegolven en verschuivingen in de sociale samenstelling van de bevolking. Vanuit die context stellen we ons de vraag welke impact dit alles had op de bebouwde omgeving, huisvesting, sociale topografie en patronen van ruimtelijke segregatie.

Aan de hand van kadastrale informatie en verschillende belastingen op huurwaarden kunnen we vrij accuraat de sociale topografie van steden in kaart brengen. Waar Brugge eerst van een stad met grote ongelijkheid en sterke sociale segregatie evolueerde naar een gelijker verdeelde samenleving met gemengde woonbuurten, namen ongelijkheid en segregatie weer toe vanaf de zeventiende eeuw. Althans, dat is wat deze belastingen ons vertellen. Wanneer we ook rekening houden met veranderingen in woningtypologie, bezitspatronen en vastgoedspeculatie, krijgen we een meer genuanceerd verhaal.

De spreker

Dr. Heidi Deneweth is postdoctoraal onderzoeker bij onderzoeksteam SHOC (Social History of Capitalism) aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek richt zich vooral op stadsontwikkeling, bouwgeschiedenis, huisvesting, vastgoedmarkt en sociale ongelijkheid in Brugge en Brussel van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw.

Inschrijven en betalen vóór: 
7 december