De Jury voor de Fernand Collin Prijs voor Recht aan het werk


Een groot aantal kandidaturen werd ingediend voor Fernand Collin-Prijs 2020 voor Recht. Deze kandidaturen worden thans door de jury onderzocht. De toekenning van de Prijs zal gebeuren in de loop van 2021, afhankelijk van de COVID-maatregelen.

Voor de modaliteiten en reglement van deze tweejaarlijkse Prijs wordt verwezen naar de desbetreffende pagina op de website.