Aanvragen voor subsidie voor wetenschappelijke tijdschriften


De Universitaire Stichting subsidieert wetenschappelijke tijdschriften die uitgegeven worden op initiatief van Belgische onderzoeksgroepen. De subsidies worden toegekend voor een periode van drie jaar. De aanvragen voor de nieuwe periode (2023-2025) worden ingewacht vóór 15 april 2022. Meer informatie over de reglementering en over de modaliteiten voor het indienen van aanvragen is beschikbaar op de geëigende website. Een overzicht van de thans gesubsidieerde tijdschriften kan verkregen worden door deze link te klikken .