Inégalité et ségrégation spatiale à Bruges, 1380-1865

Date: 
jeudi, 14 décembre, 2023 - 17:00
Endroit: 
Fondation Universitaire
Rendez-vous: 
jeudi 14 décembre 2023 à 17 h.

Dans le cadre de la série sur l'histoire des villes, Dr. Heidi Deneweth parlera de Bruges le jeudi 14 décembre 2023 à 17h : Inégalité et ségrégation spatiale à Bruges, 1380-1865.
Modérateur : Pr. Marc Boone (UGent). Présentation en néerlandais. Discussion: N et F.

Après la conférence, vous êtes invités à prendre une collation.

Photo: De Rozenhoedkaai à Bruges - Marc Ryckaert (MJJR) - CC BY 3.0,

S’inscrire jusqu’au 7 décembre.  Participation: 20€ pour les membres et leur partenaire, 30€ pour les non-membres.

Formulaire d'inscription.

Puisque la présentation sera en néerlandais, l'information ci-dessous est donnée en néerlandais.

La causerie

Ongelijkheid en ruimtelijke segregatie in Brugge, 1380-1865

Brugge heeft een bewogen evolutie doorgemaakt van middeleeuws centrum van de wereldhandel tot straatarme provinciestad in de negentiende eeuw. In de vijfhonderd jaar die we hier onder de loep nemen wisselden bloeiperioden en zware crises elkaar af. Dit ging gepaard met langzame maar ingrijpende economische veranderingen, grote migratiegolven en verschuivingen in de sociale samenstelling van de bevolking. Vanuit die context stellen we ons de vraag welke impact dit alles had op de bebouwde omgeving, huisvesting, sociale topografie en patronen van ruimtelijke segregatie.

Aan de hand van kadastrale informatie en verschillende belastingen op huurwaarden kunnen we vrij accuraat de sociale topografie van steden in kaart brengen. Waar Brugge eerst van een stad met grote ongelijkheid en sterke sociale segregatie evolueerde naar een gelijker verdeelde samenleving met gemengde woonbuurten, namen ongelijkheid en segregatie weer toe vanaf de zeventiende eeuw. Althans, dat is wat deze belastingen ons vertellen. Wanneer we ook rekening houden met veranderingen in woningtypologie, bezitspatronen en vastgoedspeculatie, krijgen we een meer genuanceerd verhaal.

Le conférencier

Dr. Heidi Deneweth is postdoctoraal onderzoeker bij onderzoeksteam SHOC (Social History of Capitalism) aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek richt zich vooral op stadsontwikkeling, bouwgeschiedenis, huisvesting, vastgoedmarkt en sociale ongelijkheid in Brugge en Brussel van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw.

S’inscrire et payer avant le: 
7 décembre