Déjeuner-débat "Economie en gelukkig zijn"

Date: 
mardi, 7 septembre, 2021 - 12:30
Endroit: 
Fondation Universitaire
Rendez-vous: 
mardi 7 septembre 2021 à12h30

ATTENTION : CETTE ACTIVITE EST REMISE A UNE DATE ULTERIEURE.

Le mardi 7 septembre la "Société Royale d'Economie Politique de Belgique" organise, en collaboration avec la Fondation Universitaire, un déjeuner-debat avec le professeur Bram De Rock (KULeuven - ULB) comme conférencier sur le sujet :

"Wat heet dan gelukkig zijn? Een economisch perspectief"

Prix 25 € p.p. - sandwich-lunch compris - à payer au compte BE21 2100 7148 4103 (Club Fondation Universitaire)

Inscription : SREPB (via ce lien) avant le 5 septembre.

Puisque le conférencier parlera en néerlandais, les informations sur le sujet et le conférencier sont données ci-dessous en néerlandais.

Sujet

In de lezing “Wat heet dan gelukkig zijn? Een economisch perspectief” zal prof. De Rock zijn onderzoek nader toelichten en in het bijzonder zal hij focussen op het individueel welzijn van de Belgen. Vooreerst zal hij aangeven dat economen hier wel degelijk een meerwaarde kunnen bieden en dat deze verder reikt dan het in kaart brengen van financiële middelen van gezinnen. Vervolgens zal hij enkele opvallende resultaten bespreken uit het boek “Well-being in Belgium, beyond happiness and income’’ dat hij samen met collegae van vier Belgische universiteiten in 2018 publiceerde.

Conférencier

Bram De Rock is gewoon hoogleraar economie bij ECARES (Université libre de Bruxelles), in combinatie met een zelfde positie aan het departement economie van de KU Leuven. Hij heeft tevens gastaanstellingen aan het University College London en het Institute for Fiscal Studies (London). Bram De Rock publiceerde meer dan 60 artikels in internationaal toonaangevende tijdschriften zoals onder andere The American Economic Review en The Journal of Political Economy. In juni 2019, ontving hij, samen met Laurens Cherchye en Frederic Vermeulen, uit de handen van zijne Majesteit de Koning de prestigieuze Francqui prijs in de humane wetenschappen. Dit om het maatschappelijk belang van hun gezamenlijke onderzoeksagenda te onderstrepen.