Wetenschappelijke boeken

De Universitaire Stichting kan subsidies verlenen om bij te dragen in de kosten voor het uitgeven van wetenschappelijke werken in boekvorm. De subsidie kan enkel toegekend worden aan werken die aantoonbaar voortkomen uit onderzoek in een Belgische onderzoekseenheid. 

OPGELET:  De aanvragen voor het subsidiëren van wetenschappelijke boeken dienen te worden ingediend door middel van een "online" systeem. Dit systeem zal zowel voor de aanvragers als voor de administratie van de Universitaire Stichting het werk vergemakkelijken. 

Klik deze link naar het indiensysteem, waar het reglement, een beschrijving van de te volgen procedure en de online formulieren voor het indienen van aanvragen beschikbaar zijn. 

Opmerkingen over het nieuwe systeem, correcties en suggesties voor verbetering zijn welkom. Gelieve deze te zenden aan fu.us@universityfoundation.be.

Boeken, gesubsidieerd door de Universitaire Stichting.

Wat volgt is een lijst van boeken die recent gesubsidieerd werden door de Universitaire Stichting. De boeken zijn gesorteerd op jaar van uitgave en alfabetisch per titel. Een uitgebreide lijst van vroeger gesubsidieerde werken vindt men onder de rubriek "Archief publicaties".

SUAREZ-NANI, T., DUBA, W., CARRON, D. & ETZKORN, G. J. (ed.) (Leuven University Press 2010)

The texts edited in this volume deal with angelology and anthropology, and particularly with the nature and the functions of immaterial substances like angels and the human rational soul. Marchia discusses such controversial issues as universal hylomorphism, i.e., whether angels and the rational soul are composed of both matter and form (q. 13), the immortality of the soul (qq. 18-19), and the nature and the object of the intellect and will (qq. 20, 21), as well as the functionality of the angelic intellect - whether angels understand through discursive reasoning (q.

Pagina's