Subsidie-aanvragen

Aanvragen van subsidie voor Wetenschappelijke Werken in boekvorm en voor Wetenschappelijke Tijdschriften.
Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden wordt de uiterste datum (15 april) voor het indienen van aanvragen voor subsidie voor de publicatie van Wetenschappelijke Werken in boekvorm en voor Wetenschappelijke Tijdschriften voor de huidige sessie uitgesteld.
De online aanvragen kunnen ingediend worden tot 10 mei. Het opzenden of bezorgen van de twee exemplaren van het manuscript voor wetenschappelijke werken in boekvorm aan de Universitaire Stichting kan gebeuren tot 15 mei.

Verdere informatie.