NEW

Woensdag 11 september, dinsdag 8 oktober, dinsdag 22 oktober en donderdag 7 november 2019: Lezingencyclus "Japan onbekend, ... ook onbemind?". Meer informatie.

Donderdag 24 oktober 2019 om 17 u.: Geleid bezoek aan de tentoonstelling "Brancusi" in Bozar, gevolgd door een jachtdiner in de Universitaire Stichting. Meer informatie.